Ellen G. White 

. Voorrede
  1. Algemeene Grondbeginselen
  2. Onze Redelijke Godsdienst
  3. De Invloed van de Opwekkende Middelen
  4. Het Voordeel van eene Sobere Levenswijze
  5. Eene Overdreven Levenswijze
  6. De Huiselijke Opvoeding
  7. Overladen Huisvrouwen
  8. De Verantwoordelijkheid der Ouders
  9. De Opvoeding en de Gezondheid
10. De Kleeding
11. Algemeene Gezondheidsregelen
12. De Invloed van den Geest op het Lichaam
13. De Belangrijkheid van Reine, Frissche Lucht
14. Huiselijke Gezondheidsregelen
15. Verkeerde Begrippen over Ondervindingen
16. Mag Men Spiritistische Artsen om Raad Vragen?
17. Tegenwoordige Plichten
18. Geestelijk Dronkenen
19. Zedelijke Reinheid
20. Lichamelijke Reinheid
21. Hoop Voor Aangevochtenen