Ellen G. White 

. Voorwoord van de Uitgevers
  1. Bron en doel van de ware opvoeding
  2. De school in het Paradijs
  3. De kennis van goed en kwaad
  4. Verhouding van de karaktervorming tot de verlossing
  5. De opvoeding van IsraŽl
  6. De scholen der profeten
  7. Uit het leven van grote mannen
  8. De door God gezonden Leraar
  9. Een verduidelijking van Zijn methoden
10. God in de natuur
11. Levenslessen
12. Andere gelijkenissen
13. Verstandelijke en geestelijke vorming
14. Bijbel en wetenschap
15. Beginselen en methoden in het zakenleven
16. Bijbelse levensbeschrijvingen
17. Dichtkunst en lied
18. Verborgenheden van de Bijbel
19. Geschiedenis en profetie
20. Bijbelonderricht en bijbelstudie
21. Studie der Fysiologie
22. Matigheid en dieetleer
23. Ontspanning
24. Opleiding tot handenarbeid
25. Opvoeding en karakter
26. Onderwijsmethoden
27. Gedrag
28. Verband tussen kleding en opvoeding
29. De Sabbat
30. Geloof en gebed
31. De levenstaak
32. De voorbereiding
33. Samenwerking
34. Tucht
35. De school van het hiernamaals