Ellen G. White 

. Voorbericht
. De Christelike Bevindingen en Gezichten

  1. Mijn Eerste Gezicht
  2. Verdere Gezichten
  3. De Verzegeling
  4. Gods Liefde Voor Zijn Volk
  5. Het Bewegen Van de Krachten des Hemels
  6. De Open en de Gesloten Deur
  7. De Beproeving Van Ons Geloof
  8. Aan de Kleine Kudde
  9. De Laatste Plagen en Het Oordeel
10. Einde Van de 2300 Dagen
11. Plichten Met Het Oog op de Tijd der Benauwdheid
12. "Geheimzinnig Kloppen"
13. De Boodschappers
14. Het Merkteken Van Het Beest
15. De Blinde Leidt de Blinde
16. Voorbereiding op Het Einde
17. Gebed en Geloof
18. de Tijd Van de Inzameling
19. Dromen Van Mevr. White
20. De Droom Van William Miller
21. Een Verklaring
22. Evangelie Orde
23. Kerkelike Moeilikheden
24. Hoop Van de Kerk
25. Voorbereiding op de Komst Van Christus
26. Getrouwheid in Het Afleggen Van Getuigenis Bij de Vergadering
27. Aan de Onervarenen
28. Zelfverloochening
29. Oneerbiedigheid
30. Valse Herders
31. Gods Gift Aan de Mens

Geestelike Gaven

. Voorbericht
. Inleiding

  1. De Val Van Satan
  2. De Val Van de Mens
  3. Het Verlossingsplan
  4. De Eerste Komst Van Christus
  5. De Bediening Van Christus
  6. De Verheerliking op de Berg
  7. Het Verraad Van Christus
  8. Het Verhoor Van Christus
  9. De Kruisiging Van Christus
10. De Opstanding Van Christus
11. De Hemelvaart Van Christus
12. De Discipelen Van Christus
13. De Dood Van Stefanus
14. De Bekering Van Saulus
15. Dejoden Besluiten Om Paulus te Doden
16. Paulus Bezoekt Jeruzalem
17. De Grote Afval
18. De Verborgenheid Der Ongerechtigheid
19. De Dood Is Niet Een Eeuwig Bestaan In Ellende
20. De Hervorming
21. De Kerk en de Wereld Verenigd
22. William Miller
23. De Boodschap Van de Eerste Engel
24. De Boodschap Van de Tweede Engel
25. De Advent Beweging Omschreven
26. Een Andere Beschrijving
27. Het Heiligdom
28. De Boodschap Van de Derde Engel
29. Een Vaste Standplaats
30. Spiritisme
31. Geldgierigheid
32. De Schudding
33. De Zonden Van Babylon
34. De Luide Kreet
35. De Boodschap Van de Derde Engel Geeindigd
36. De Tijd Der Benauwdheid
37. Verlossing Van de Heiligen
38. Het Loon Van de Heiligen
39. De Aarde Woest Gelaten
40. De Tweede Opstanding
41. De Tweede Dood