Ellen G. White 

. Voorwoord
. Inleiding
  1. De Verwoesting van Jeruzalem
  2. Vervolging in de Eerste Eeuwen
  3. De Afval
  4. De Waldenzen
  5. Johannes Wycliffe
  6. Huss en Jerome
  7. Luthers Afscheiding van Rome
  8. Luther voor de Rijksdag
  9. De Zwitserse Hervormer
10. Voortgang van de Hervorming in Duitschland
11. Protest van de Vorsten
12. De Hervorming in Frankrijk
13. In de Nederlanden en SkandinaviŽ
14. Latere Engelse Hervormers
15. De Bijbel en de Franse Revolutie
16. De Pelgrimvaders
17. Voorlopers van de Morgen
18. Een Amerikaanse Hervormer
19. Licht in de Duisternis
20. Een Grote Godsdienstige Opwekking
21. Een Waarschuwing Verworpen
22. Profetieen Vervuld
23. Wat is het Heiligdom?
24. In het Heilige der Heiligen
25. Gods Wet Onveranderlik
26. Een Hervormingswerk
27. Opwekkingen in de Laatste Tijd
28. Het Onderzoekend Oordeel
29. De Oorsprong van het Kwaad
30. Vijandschap tussen de Mens en Satan
31. Het Werk van Boze Geesten
32. Strikken van de Satan
33. Het Eerste Grote Bedrog
34. Spiritualisme
35. Doeleinden van het Pausdom
36. De Naderende Strijd
37. De Schriften een Bron van Veiligheid
38. De Laatste Waarschuwing
39. "De Tijd der Benauwdheid"
40. Gods Volk Verlost
41. Verwoesting van de Aarde
42. Het Einde van de Strijd
  A. Aanhangsel