Ellen G. White 

. Voorwoord
  1. De wijngaard des Heren
  2. Salomo
  3. De tempel en zijn inwijding
  4. Trots op voorspoed
  5. Gevolgen van overtreding
  6. Het berouw van Salomo
  7. Het koninkrijk gescheurd
  8. Jerobeam
  9. Nationale afval
10. Elia de Tisbiet
11. Een waarschuwende stem
12. Karmel
13. Van JizreŽl naar Horeb
14. "Wat doet gij hier?"
15. "In de geest en de kracht van Elia"
16. Josafat
17. De ondergang van het huis van Achab
18. De roeping van Elisa
19. Het water gezond gemaakt
20. Een profeet van vrede
21. Našman
22. De laatste jaren van Elisa
23. "Nineve, die grote stad"
24. De Assyrische ballingschap
25. "Te gronde door gebrek aan kennis"
26. De roeping van Jesaja
27. "Zie, hier is uw god"!
28. Achaz
29. Hizkia
30. De gezanten uit Babel
31. Verlost uit de macht van Assur
32. Hoop voor de heidenen
33. Manasse en Josia
34. Het boek der wet
35. Jeremia
36. Een naderende ondergang
37. De laatste koning van Juda
38. Gevankelijk weggevoerd naar Babel
39. Licht in het duister
40. Aan het hof te Babel
41. De droom van Nebukadnessar
42. De brandende oven
43. Ware grootheid
44. De onzichtbare wachter
45. In de leeuwenkuil
46. De terugkeer uit de balling˗schap
47. "Gods profeten stonden hen terzijde"
48. Jozua en de engel
49. "Niet door kracht noch geweld"
50. In de dagen van koningin Ester
51. Ezra, de priester en schrift˗geleerde
52. Een geestelijke opleving
53. Een man die zijn kansen waarnam
54. De bouwers aan de muur
55. Een aanklacht tegen afpersing
56. Samenzweringen van de heidenen
57. Onderwezen in de wet van God
58. Hervorming
59. De komst van een bevrijder
60. "Het huis van IsraŽl"
61. Visioenen van toekomstige heerlijkheid