Ellen G. White 

Forord
  1. Guds Hensigt med Menigheden
  2. Jesus underviser de tolv Disciple
  3. Den store Fuldmagt
  4. Pinsefesten
  5. Aandens Gave
  6. Ved Tempeldøren
  7. En Advarsel imod Hykleri
  8. Det jødiske Raad
  9. De syv Fattigforstandere
10. Den første kristne Martyr
11. Evangeliet i Samaria
12. Fra Forfølger til Discipel
13. Paulus’s Forberedelse
14. En Sandhedssøger
15. Udfriet af Fængsel
16. Evangeliet i Antiokia
17. Evangeliets Forkyndere
18. Ordet prædikes blandt Hedningerne
19. Jøder og Hedninger
20. Korset ophøjet
21. I fremmede Egne
22. Thessalonika
23. Berøa og Athen
24. Korinth
25. Brevene til Thessalonikerne
26. Apollos i Korinth
27. Efesus
28. Arbejde og Prøvelser
29. Et Budskab med Advarsel og Formaning
30. Et Kald til et højere aandeligt Stade
31. Budskabet modtaget
32. En godgjørende Menighed
33. Arbejde under Vanskeligheder
34. Gudhengivne Tjenere
35. Frelse for Jøderne
36. Frafaldet i Galatien
37. Paulus’s sidste Rejse til Jerusalem
38. Paulus som Fange
39. Forhøret i Cæsarea
40. Paulus appellerer til Kejseren
41. «Der mangler lidet I, at du overtaler mig»
42. Rejsen og Skibbruddet
43. I Rom
44. Kejserens Hus
45. Skrevet fra Rom
46. I Frihed
47. Sidste Gang i Fængsel
48. Paulus stilles for Nero
49. Paulus’s sidste Brev
50. Dømt til Døden
51. En trofast Underhyrde
52. Bestandig indtil Enden
53. Den elskede Johannes
54. Et trofast Vidne
55. Forvandlet ved Naade
56. Patmos
57. Aabenbaringens Bog
58. Den sejrende Menighed