Ellen G. White 

  1. Gud med oss
  2. Det utvalgte folket
  3. I tidens fylde
  4. En frelser er født
  5. Innvielsen i templet
  6. Stjernen viser vei
  7. Ungdomsår i Nasaret
  8. Minnerik påske
  9. En konfliktfylt tid
10. Røsten i ødemarken
11. Jesu dåp ˗˗ talende symbolikk
12. I fristelsens ødemark
13. Kristus seiret der Adam falt
14. «Kom og se!»
15. Jesu første mirakel
16. Dramatikk i templet
17. Rådsherren som ble Kristus˗tilhenger
18. Han skal vokse
19. Ved Jakobs brønn
20. Tro uten tegn
21. Miraklet ved Betesda˗dammen
22. Døperen Johannes møter sin skjebne
23. Ved tideverv
24. Profet på sitt hjemsted
25. Mesteren kaller disipler
26. En dag i Kapernaum
27. Tilgitt og helbredet
28. Tolleren Levi˗Matteus
29. Sabbaten ˗˗ et minne og et tegn
30. De tolv utvalgte
31. Jesu programtale
32. Offiseren i Kapernaum
33. Jesu familie
34. Alle er innbudt
35. Makt over storm og demoner
36. Gnisten som utløser guddomsmakt
37. Apostlene sendes ut
38. Hvile for kropp og sjel
39. Mat til mange
40. Stormnatt på Gennesaret˗sjøen
41. Krisestemning i Galilea
42. Menneskebud og Guds bud
43. Evangeliet fjerner grenser
44. Krav om tegn
45. I korsets skygge
46. På Forklarelsens berg
47. Herren og hans tjenere
48. Hvem er den største?
49. Løvhyttefesten
50. Skygget av spioner
51. «Verdens lys»
52. Hyrden
53. På vei til Jerusalem
54. Hvem er min neste?
55. Guds rike ˗˗ hvor finnes det?
56. Jesus og barna
57. Det viktigste
58. Makt over død og grav
59. Geistlig
60. Gudsrikets grunnlov
61. Overtolleren Sakkeus
62. I gjestebud hos fariseeren Simon
63. Jesu inntog i Jerusalem
64. Jødefolket besegler sin skjebne
65. I sitt tempel
66. Ny konfrontasjon
67. Til advarsel og formaning
68. I den ytre forgård
69. Jesu store endetidsprofeti
70. Kristendom i hverdagen
71. Alles herre ˗˗ alles tjener
72. Nattverden ˗˗ et minnemåltid
73. Jesu avskjedstale
74. Getsemane
75. For jødenes domstol
76. Judas
77. Fra Herodes til Pilatus
78. Golgata
79. Korset i sentrum
80. I en rikmanns grav
81. Han åpnet dødsrikets porter
82. Fra sorg til glede
83. På veien til Emmaus
84. Fra tvil til tro
85. Gjensyn i Galilea
86. Over alle grenser
87. Oppdrag og avskjed