Ellen G. White 

Innledning
  1. Mitt førstesyn
  2. Senere syner
  3. Beseglingen
  4. Guds kjærlighet til sitt folk
  5. Rystelsen av himmelens krefter
  6. Den åpne og den lukkede døren
  7. Vår tros prøvelse
  8. Til den lille flokk
  9. De tusen år på dommen
10. Jesus i den himmelske helligdom
11. Forberedelser til trengselstiden
12. Mystiske bankefenomener
13. Budbærerne
14. Dyrets merke
15. De blinde leder de blinde
16. Forberedelse til enden
17. Bønn og tro
18. Innhøstningstiden
19. Søster Whites drømmer
20. William Millers Drøm
21. En forklaring
22. Menighetsorden
23. Vanskeligheter i menigheten
24. Kristi etterfølgere
25. Forberedelsen til Jesu gjenkomst
26. Sammenkomster
27. Til den uerfarne
28. Selvfornektelse
29. Uærbødighet
30. Falske hyrder
31. Guds gave til menneskene
32. Satans fall
33. Menneskets fall
34. Frelsesplanen
35. Jesu første komme
36. Jesu tjeneste
37. Forklarelsen
38. Jesus blir forrådt
39. Jesu rettergang
40. Jesu korsfestelse
41. Jesu oppstandelse
42. Jesu himmelfart
43. Jesu disipler
44. Stefanus død
45. Sauls omvendelse
46. Jødene bestemmer seg for å drepe Paulus
47. Paulus besoker Jerusalem
48. Det store frafallet
49. Ondskapens hemmelighet
50. Døden er ikke et liv i evig pine
51. Reformasjonen
52. Menigheten og verden forenes
53. William Miller
54. Den første engels budskap
55. Den annen engels budskap
56. Adventbevegelsen i bilder
57. Et annet bilde
58. Helligdommen
59. Den tredje engels budskap
60. En solid plattform
61. Spiritisme
62. Griskhet
63. Rystelsen
64. Babylons synder
65. Det høye rop
66. Den tredje engels budskap avsluttet
67. Trengselstiden
68. Befrielsen av de hellige
69. De helliges belønning
70. Jorden lagt øde
71. Den annen oppstandelse
72. Den annen død
73. De femti bibel vers i gullbokstaver