Ellen G. White 

  1. Jerusalems skjebne forutsagt
  2. Kristenforfølgelse før og nå
  3. Åndelig mørketid
  4. Trofaste fakkelbærere
  5. Reformasjonens morgenstjerne
  6. Daggry over Europa
  7. Luther skiller lag med Rom
  8. Luther taler i riksdagen
  9. Lyset tent i Sveits
10. Reformasjonens gjennombrudd i Tyskland
11. Fyrstene protesterer
12. Reformasjonens skjebne i Frankrike
13. Det lysner i nord
14. Reformasjonen vinner terreng blant britene
15. Den franske revolusjon ˗˗ en skrekkens nemesis
16. På flukt til frihet
17. Tegn i tiden
18. En mann for sin tid
19. Nytt lys
20. En verdensomfattende religiøs vekkelse
21. Varselsbudskapet som ble forkastet
22. Oppfylte profetier
23. Timen da Gud skal holde dom
24. Hva gjør Kristus i dag?
25. En stormakt i profetien
26. Viktig reform
27. Vekkelsesbevegelser i nyere tid
28. Den store regnskapsdagen
29. Syndens oppkomst og lidelsens problem
30. Djevelens strategi
31. Åndemakter i funksjon
32. På fast Grunn
33. Historiens første løgn
34. Kan de levende samtale med de døde?
35. Trosfriheten truet
36. Krisetimen nærmer seg
37. Vårt eneste sikre vern
38. Guds siste varselsbudskap
39. Harde tider
40. Utfrielsen
41. Jorden legges øde
42. Når alt blir nytt