Ellen G. White 

Forord
  1. Kalt med et hellig kall
  2. Rettferdighetens tjenere
  3. Den nødvendige forberedelse
  4. Nødvendige egenskaper
  5. Predikanten på talerstolen
  6. Underhyrden
  7. Hjelpemidler i den evangeliske virksomhet
  8. Farer
  9. Arbeidsmetoder
10. Ansvar i konferensen
11. Det gjensidige forhold
12. Ord til avslutning