Ellen G. White 

  1. Guds kärlek till människan
  2. Vårt behov av Kristus
  3. Ånger och bättling
  4. Jag vill bekänna
  5. Hjärtats längtan efter Gud
  6. Gud tar emot den som tror
  7. Vem är en sann kristen?
  8. Ett nytt liv i Kristus
  9. I Jesu efterföljd
10. Kunskapen om Gud
11. Bönens välsignelse
12. När jag tvivlar
13. Glädje i Herren