Ellen G. White 

   . Prefață
   . Prefață la ediția a doua
  1. Mulțimi necăjite
  2. Un neam decăzut
  3. Călcarea legilor fizice
  4. Este nevoie de o lucrare de reformă
  5. Priveliștea ce ne înconjoară
  6. Religia și sănătatea
  7. Iubirea lui Hristos este o putere vindecătoare
  8. Modul în care vindecă Domnul Hristos
  9. Medicul creștin ca misionar
10. Urmările obiceiurilor greșite
11. O lume neavertizată
12. Cunoașterea celor dintâi principii
13. Înțelepciunea din lucrările lui Dumnezeu
14. Țineți în frâu trupul
15. Să adoptăm o dietă simplă
16. Răscumpărați de Dumnezeu
17. Dezvoltați˗vă abilitățile
18. Cumpătare în toate lucrurile
19. Lumea nu constituie un criteriu
20. Mișcarea fizică
21. Aerul curat și lumina soarelui
22. Respirația adâncă
23. Superstiții cu privire la aerul din timpul nopții
24. Influenta aerului curat
25. Igienă minuțioasă
26. Consumați o hrană simplă
27. Deprinderile fizice și sănătatea spirituală
28. Nefolosirea mâncărurilor cu carne
29. Evitați lăcomia
30. Lecții din experiența lui Ioan Botezătorul
31. Atitudine binevoitoare și conduită corectă în viața de căsătorie
32. Sfaturi pentru femeile însărcinate
33. Refuzați întinarea cu tutun
34. Folosirea tutunului este contrară evlaviei
35. O otravă amăgitoare
36. Abstinența de la narcotice
37. Lepădarea de sine și rugăciunea
38. Efectele rele ale ceaiului și cafelei
39. Evitați folosirea medicamentelor otrăvitoare
40. Îmbrăcămintea sănătoasă
41. Puterea voinței
42. O ocupație potrivită
43. Controlul imaginației
44. Cumpătare in munca
45. Cumpătare în lucru
46. Ordine și curățenie
47. Îmbăiere frecventă
48. Cum să ne păstrăm sensibilitatea
49. Către un frate
50. Relația dintre alimentație, sănătate și moralitate
51. Puterea poftei
52. Credincioșie față de reforma sănătății
53. Părtași de natură divină
54. Urmările desconsiderării luminii
55. Credinciosul față de legile sănătății
56. Gătitul sănătos
57. Învățați să gătiți
58. O realizare dintre cele mai importante
59. Pâinea nesănătoasă
60. Schimbarea alimentației
61. O combinație vătămătoare
62. Hrană lipsită de gust
63. O alimentație sărăcăcioasă
64. Extreme în alimentație
65. Mâncatul peste măsura
66. Mame împovărate de muncă
67. Lăcomia ˗˗ un păcat
68. Evitați standardele false
69. Exemplul Domnului Hristos
70. Natura ˗˗ un manual de studiu
71. La țară
72. Izvorul vindecării
73. Valoarea vieții în aer liber
74. Mișcarea fizică, aerul și lumina soarelui
75. Planul originar
76. Statul între patru pereți la școală
77. Metode mai simple
78. Echilibru corespunzător între munca fizică și cea mintală
79. Urmările lipsei de activitate fizică
80. Cultura fizică
81. Sănătatea si eficiența
82. Perioade de relaxare
83. Lumina soarelui în cămin
84. Distracții interzise
85. Mișcarea fizică ˗˗ o cale de restaurare
86. Mersul pe jos ca mișcare fizică
87. Urmările inactivității
88. Deschideți ferestrele sufletului
89. Planul lui Dumnezeu privind sanatoriile noastre
90. Biserica Sa calificată pentru slujire
91. Ape vii pentru suflete însetate
92. Sanatoriile și lucrarea evangheliei
93. Instituții necesare în multe locuri
94. În toată lumea
95. Sanatoriul din Sydney să aibă și rol educativ
96. Foloase agricole
97. Avertizare împotriva centralizării
98. Datoria față de săraci
99. Sanatoriile noastre din sudul Californiei
100. Sabatul în sanatoriile noastre
101. Nu sunt necesare sanatorii mamut
102. Distracțiile în sanatoriile noastre
103. Încurajați˗vă unii pe alții
104. Punctele de vedere denominaționale să nu fie impuse pacienților
105. Pentru toate grupările și clasele
106. Tratament medical, viețuire corespunzătoare și rugăciune
107. Centre de influență și instruire
108. Înalta chemare a lucrătorilor din sanatoriile noastre
109. Înlocuitori sănătoși
110. Secretul succesului
111. Cultura morală și intelectuală
112. Reforma sănătății la sanatoriu
113. Rezultatele efortului credincios
114. Mențineți un standard înalt
115. Localizarea sanatoriilor
116. Nu printre cei bogați
117. Nu pentru căutătorii de plăceri
118. Condițiile din orașele mari
119. Economie în înființarea sanatoriilor
120. Avantajele clădirilor din lemn
121. Economie în lucru
122. Loialitate față de instituțiile noastre
123. Sanatoriul ˗˗ un câmp misionar
124. Atașamentul față de principiu
125. Spre slava lui Dumnezeu
126. Capelanul și lucrarea sa
127. Țineți adevărul în curăția lui
128. Pentru binele altora
129. Este nevoie de lucrători
130. Tactul este esențial
131. Cum procedăm cu sentimentalismul
132. Puterea înnobilatoare a gândurilor curate
133. Critica și căutarea greșelii
134. Urmările păcatului nutrit
135. Privind la Isus
136. Colaborarea între școli și sanatorii
137. Echitate în privința salariilor
138. Să facem economie din principiu
139. Compensație
140. Nu salarii exorbitante
141. Săi ajutăm pe cei care au nevoie de ajutor
142. Lucrătorii de la sanatoriu
143. Recunoașterea lucrului cinstit
144. Exemplul Domnului Hristos
145. Simplitate și economie
146. O chemare plină de responsabilitate
147. Lucrarea medicului pentru suflete
148. Sfera medicilor conducători
149. Gata pentru orice lucrare bună
150. Mărturie de partea adevărului
151. Tratamentul minții
152. Milă asemenea celei a lui Isus
153. Răbdare și simpatie
154. Un sol al milei
155. Medicii să˗și menajeze puterile
156. O lucrare care va dura
157. Fiecare la locul său
158. Primejdii și ocazii
159. Pericole datorate succesului
160. Biblia ˗˗ sfătuitorul tău
161. Calificări necesare
162. Rugăciunea pentru bolnavi
163. Supunere și credință
164. Credință și fapte
165. Recunoștință pentru sănătate
166. Influența medicului
167. Ascultare și fericire
168. Urmați metodele Domnului Hristos
169. Lucrare din casă în casă
170. Apel către misionarii medicali
171. O lucrare urgentă
172. Datoriile și privilegiile lucrătorilor de la sanatoriu
173. Voioșia
174. Eficiența depinde de tărie
175. Integritatea între lucrători
176. Un tablou trist
177. Valurile influenței
178. Puterea asocierii
179. În școlile noastre
180. Lipsă de economie
181. Influența noastră
182. Nevoia de ocazii favorabile pentru cultura creștină
183. Biserica ar trebui să se trezească
184. Slujitorii Evangheliei să învețe pe oameni reforma sănătății
185. Reformă în cumpătare
186. La adunările în corturi
187. O lucrare bună îngreunată
188. Răspândirea principiilor temperanței
189. Învățați cu înțelepciune
190. Exercitarea corectă a voinței
191. Semnați declarația
192. Încercări premature
193. Susțineți reforma sănătății
194. Trebuie susținută continuarea reformei
195. Trăiți convingerile pe care le aveți, învățați pe alții adevărul
196. Este nevoie de sanatorii in Washington și în alte locuri
197. Educați, educați, educați
198. Indiferență și necredință
199. Avertizare împotriva medicilor spiritiști
200. Distrugerea pe care o urzește Satana
201. Colportorul ˗˗ un profesor
202. Răspândiți literatura
203. Invitația
204. Pilde în reforma sănătății
205. De ce să avem sanatorii?
206. Pregătirea de mâncăruri sănătoase
207. Credincioșie practică
208. Educați˗i pe oameni
209. Lucrarea prin restaurante
210. Învățați pe copii să gătească
211. Restaurante în orașele mari
212. Restaurante și camere pentru tratament
213. Închise în Sabat
214. Sfințenia Sabatului
215. Alimente sănătoase în toate țările
216. În statele din sud
217. Ca o întreprindere a școlii
218. Lucrare de pionierat
219. Evanghelizarea medicală
220. O ilustrare
221. Vastitatea lucrării
222. Pregătiți noi terenuri
223. Domnul Hristos ˗˗ exemplul nostru
224. O lucrare unită
225. Cuvinte de avertizare adresate unui medic din conducere
226. Răzvrătire împotriva reformei sănătății
227. Nu o lucrare separată
228. Exemplul misionarului medical
229. Evanghelia în practică
230. Cu credință și umilință
231. Să pătrundem
232. Evangheliști misionari medicali
233. Metode și planuri
234. Medici și evangheliști
235. Lucrați în orașele mari
236. Un mijloc de a învinge prejudecățile
237. Sanatoriile ˗˗ avanposturi în orașele mari
238. Lucrarea de predicare și lucrarea medicală
239. Importanța exemplului bun
240. Datoria de a ne păstra sănătatea
241. O minte clară
242. Curăție socială
243. Mișcarea fizică și alimentația
244. Este nevoie de reforma
245. O mișcare reformatoare
246. Lumini în mijlocul întunericului
247. O lecție din căderea lui Solomon
248. Sfaturi către medici și surori medicale
249. Prețul sănătății
250. Simplitate în îmbrăcăminte
251. Extreme în îmbrăcăminte
252. Rochii indecente
253. Părinții ca reformatori
254. Feriți˗vă de stricăciunea morală
255. Unica siguranță
256. Slujitori ai păcatului
257. Orbiți de păcat
258. Evlavia și sănătatea
259. Religia și mulțumirea
260. A nutri necazuri imaginare este un lucru vătămător
261. Nevoia de consacrare
262. Abstinență totală