Ellen G. White 

   . Prefață
  1. Propovăduirea evangheliei
  2. Influența tot mai vastă a evangheliei
  3. Nevoia de evangheliști
  4. Umbra unei pedepse iminente
  5. Dificultățile tot mai mari
  6. Chemarea la o lucrare grabnică
  7. Ocaziile favorabile deosebite pentru evanghelizare
  8. Cercetarea nevoilor din orașele mari
  9. Problemele specifice evanghelizării în orașele mari
10. Făgăduința unei recolte îmbelșugate
11. La drumuri și la garduri
12. Lucrătorii din zonele rurale
13. Modelul de plănuire al marelui evanghelist
14. Plănuirea unei evanghelizări tot mai vaste
15. Înaintarea prin credință
16. Evanghelizarea, o lucrare plină de demnitate
17. Evanghelistul și echipa lui
18. Avantajele lucrului doi câte doi
19. Locul de desfășurare a evanghelizării
20. Centrele de lucru din afara orașelor
21. Plănuirea adunărilor în cartierele de la marginea orașelor și în zonele suburbane
22. Plănuirea unei lucrări permanente
23. Finanțele și bugetul
24. Administrarea financiară a campaniilor de evanghelizare
25. Echipa de lucru în evanghelizare
26. Importanța sfătuirii și a rugăciunii
27. Unitate în diversitate
28. Permițând mai mult decât metoda unui singur om
29. Școlile de pregătire pentru lucrarea în orașe
30. Înviorarea spirituală și organizarea bisericii pentru slujire
31. Relația dintre evanghelist și pastor
32. Evitarea organizării excesive
33. Solia adevărului prezent
34. Atragerea atenției publicului
35. Metode de publicitate impresionante, pline de succes
36. Publicitatea evanghelistului
37. Evitarea paradei și a lucrurilor senzaționale
38. Abordarea corespunzătoare a oamenilor
39. Decorarea platformei, anunțurile și pregătirile preliminare
40. Aspecte cu privire la menținerea interesului
41. Adunări în care au loc întrebări și răspunsuri
42. Cunoașterea îndeaproape a oamenilor
43. Predicile tipărite și literatura
44. Dezbaterea
45. Spiritul și modalitatea de prezentare a soliei
46. Predicile de evanghelizare
47. Hristos este centrul soliei
48. Predicarea profețiilor captivează atenția
49. Reținerea unor învățături fără a face adevărul să fie neclar
50. Mijloacele de prezentare a adevărului
51. Povestiri, anecdote, gesticulări și glume
52. Standarde omenești false
53. Vestirea celei de a doua veniri a lui Hristos
54. Adevărul despre sanctuar
55. Prezentarea Legii și a Sabatului
56. Întâmpinarea problemelor cu privire la respectarea Sabatului
57. Predicarea despre nemurire
58. Solia unui creștin
59. Prezentarea spiritului profetic
60. Prezentarea subiectului despre sănătate și standardele creștine
61. Rânduielile sfinte
62. Predicarea în vederea luării deciziilor
63. Apelurile și invitațiile la altar
64. În ajutorul convertirii sufletelor
65. Lucrarea pentru cei interesați de cunoașterea adevărului
66. Metodele de finalizare a luării deciziilor
67. Întâmpinarea prejudecăților și a împotrivirii
68. Botezul și calitatea de membru al bisericii
69. Încheierea completă a lucrării
70. Durata unui efort de evanghelizare și încheierea campaniei
71. Factorul determinant al succesului adunărilor de evanghelizare
72. Metodele pentru culegerea roadelor
73. Integrarea noilor credincioși în biserică
74. Lucrarea pastorală și evanghelizarea
75. Responsabilitatea membrilor laici evlavioși față de cei nou˗convertiți
76. Ajutorul acordat noilor credincioși pentru a câștiga suflete
77. Ferirea noilor membri de greșeli doctrinare și fanatism
78. Recâștigarea celor căzuți
79. Rebotezarea
80. Construirea bisericilor
81. În teritorii noi
82. Boston și New England
83. Orașele din estul și din sudul Americii
84. Orașele din statele centrale
85. Orașele vestice
86. Vestirea soliei în Europa
87. Anglia și orașele ei
88. Orașele din nordul Europei
89. În sudul Europei
90. Lucrarea din orașele australiene
91. Nevoia de lucrare personală
92. Vizitele din casă în casă
93. Câștigarea familiilor
94. Vizitele misionare
95. Pastorii care prezintă studii biblice în cămin
96. Arta lucrării personale
97. Îndepărtarea prejudecăților
98. Lucrarea pentru persoanele în vârstă
99. Experiența și metodele lui Ellen White în lucrarea personală
100. Învățarea Bibliei este obiectivul nostru
101. Lucrarea personală și sfătuirea înțeleaptă
102. În căutarea celor pierduți
103. Femeile în lucrarea de evanghelizare
104. Atât bărbații, cât și femeile sunt chemați deopotrivă în lucrarea biblică
105. Vizitele pentru vestirea evangheliei
106. Femeile în lucrarea publică
107. Educația și pregătirea profesională
108. Însușiri care îi califică pe lucrătorii biblici
109. Metode pentru lucrarea biblică
110. Lecțiile Marelui Învățător
111. Rezultatele lucrării biblice
112. Salariile corespunzătoare pentru femeile care sunt lucrători biblici
113. Avertismentele adresate lucrătorilor biblici
114. Lucrarea de slujire prin muzică
115. Muzica în evanghelizare
116. Evangheliștii care au darul cântatului
117. Accentul pus pe cântatul cu întreaga adunare
118. Personalul responsabil cu muzica
119. Avertizări oportune
120. Calea de intrare pentru evanghelizare
121. Adevăratul scop al evanghelizării prin lucrarea medicală
122. Relația dintre lucrarea medicala și cea pastorală
123. Simplitatea metodelor de lucru
124. Solia împotriva tutunului și în favoarea temperanței
125. Evanghelizarea prin lucrarea medicală în orașe
126. Evanghelizarea prin intermediul instituțiilor adventiste
127. Medicul consacrat și sora medicala misionară
128. Avertismente cu privire la o lucrare echilibrată
129. Lucrarea pentru toate clasele sociale
130. Lucrarea pentru oamenii înstăriți și cu influență
131. Pastorii altor biserici
132. Lucrarea pentru cei din clasa de mijloc
133. Lucrarea pentru omenirea căzută
134. Străinii din mijlocul nostru
135. Lucrarea pentru catolici
136. Un mare seceriș din rândul evreilor
137. Lucrarea de evanghelizare pentru copii
138. Lucrarea pentru cei din centrele turistice
139. Adunările publice în stradă
140. Satana câștigă teren prin învățăturile false
141. Minunile nu sunt o dovada a adevărului
142. Sfințirea falsă
143. Teoriile panteiste și spiritiste
144. Diferitele forme de spiritism
145. Fanatismul și extremismul
146. Interpretările greșite cu privire la trinitate
147. Societățile secrete
148. Combaterea învățăturilor greșite
149. Spiritul de slujire
150. Darul culturii și al bunătății
151. Cererea pentru a intra în lucrarea pastorală
152. Concentrarea asupra sarcinilor principale
153. Sănătatea și principiile sănătății
154. Vocea slujitorului evangheliei
155. Înfățișarea personală a evanghelistului
156. Soția evanghelistului
157. Păstrarea unui standard moral înalt
158. Perioada de proba în lucrarea pastorală
159. Solicitările și transferările evangheliștilor
160. Strigătul cu glas tare
161. Motivul întârzierii celei de a doua veniri
162. Puterea pentru încheierea lucrării
163. Ocazia timpului prezent
164. Punctul culminant al triumfului