Ellen G. White 

   . Prefață
  1. Educația corespunzătoare
  2. Domnul Hristos ca educator
  3. Apel către studenții noștri
  4. Gânduri despre educație
  5. O vizită la College City
  6. Căminul și școala
  7. Importanța educației fizice
  8. Integritatea lui Daniel la încercare
  9. Importanța educației
10. Primejdia de a citi cărți de ficțiune, neinspirate
11. Școala evreilor din antichitate
12. Curtenie și căsătorie
13. Importanța instruirii în lucrarea lui Dumnezeu
14. Educația corespunzătoare a tinerilor
15. Valoarea studierii Bibliei
16. Cartea cărților
17. Responsabilitatea părinților
18. Educația și sănătatea
19. Educația din cămin
20. Beția mintală
21. Cărțile în școlile noastre
22. Învățătorul adevărului, singurul educator sigur
23. Comori care să fie depozitate în minte
24. Știința mântuirii, cea dintâi dintre științe
25. Caracterul creștin exemplificat de profesori și studenți
26. Lumea nu l˗a cunoscut pe Dumnezeu prin înțelepciunea ei
27. Relația dintre educație și lucrarea lui Dumnezeu
28. Nevoia de lucrători instruiți
29. Către profesori și studenți
30. Cea mai bună educație și scopul ei
31. Domnul Hristos ca educator
32. Educația cea mai importantă pentru lucrătorii Evangheliei
33. Studenții își hotărăsc destinul veșnic
34. Dăunător este formalismul, nu organizația
35. Către învățători
36. Exmatricularea studenților
37. Către studenții de la colegiul din Battle Creek
38. Studenților li se cere să fie conlucrători cu Dumnezeu
39. Cuvinte pentru studenți
40. Studiați Biblia pentru voi înșivă
41. Lucrarea și educația
42. Temelia adevăratei educații
43. Feriți˗vă de imitații
44. Pregătire grabnică pentru lucrare
45. Educația esențială
46. Educația serioasă și completă
47. Cărți și autori în școlile noastre
48. Marea carte de studiu
49. Educația cea mai înaltă
50. Învățătorul divin
51. Adevărata educație
52. Deprinderea cu lucrul manual
53. Influența mediului asupra educației
54. Importanța educației fizice
55. Adevărata educație înaltă
56. Exemplul lui Hristos în contrast cu formalismul
57. Un exemplu divin
58. Biblia — cea mai importantă carte pentru educație în școlile noastre
59. Disciplina corectă în școală
60. Biblia în școlile noastre
61. Mărturie specială cu privire la politică
62. Semănând de˗a lungul tuturor apelor
63. Lucrarea din școlile noastre
64. Să ne stabilim în jurul instituțiilor noastre
65. Lecții din viața lui Solomon
66. Profesorii — exemple de integritate creștină
67. Lucrul esențial în educație
68. Un mesaj către profesori
69. Măsuri pentru școlile noastre
70. Învățătorule, cunoaște˗te pe tine însuți
71. Lucrarea din fața noastră
72. Sfaturi către profesori
73. Idealul adevărat pentru tinerii noștri
74. Un mesaj pentru tineretul nostru