Ellen G. White 

   . Prefață
   . Prefață explicativă
  1. Copie a primelor trei viziuni
  2. Rugăciunea pentru bolnavi
  3. Biblia în școlile publice
  4. Educația casnică
  5. Autori și subiecte în școlile noastre
  6. Battle Creek și câmpul sudic
  7. Lucrul în ziua duminicii: și modul de a se împotrivi rătăcirii
  8. Metode de lucru în câmpul sudic
  9. Scrisoare de la W.W. Prescott
10. Dieta pentru lucrători și bolnavi
11. înaintare și consolidare
12. Temperanță în dietă
13. Mâncarea de carne
14. Educația esențială
15. Lucrarea în școlile noastre
16. Adevărata educație
17. Stăpânire asupra fraților
18. Exerciții sau distracții
19. Conduita studenților
20. Cuvinte către tineri
21. Ascultând și împlinind
22. Unitate în lucrare și în sfat
23. Reforma în îmbrăcăminte
24. Studiu pentru timp și veșnicie
25. Lucrare insuficientă în școală
26. Educație rațională
27. Pregătirea unei armate de misionari
28. Către profesori
29. Adoptarea de copii
30. Principii financiare
31. Nevoia de acțiuni armonioase printre profesori
32. Viața în lucrarea misionară medicală
33. Lucrarea misionară practică ˗ o ramură a educației
34. Taxe mici. Educația financiară, socială și spirituală
35. Finanțele școlii
36. Educația pe care trebuie să o ofere școlile noastre
37. Un program satanic
38. Predarea Bibliei în școlile noastre
39. Tratarea studenților vinovați
40. Review and Herald și datoria Colegiului
41. Datoriile școlii și altele
42. Scrisoare de la W.C. White
43. Scrisoare din partea lui W.C.White
44. Ajutor care trebuie dat școlilor noastre
45. Putere autoritară (dictatorială)
46. Liniile obișnuite
47. Neglijarea câmpului sudic
48. Lucrarea cu Parabolele Domnului Hristos
49. Școala bisericii
50. Comportamente obișnuite și neobișnuite
51. Studenți învățători
52. Școala de la Berrier Springs
53. Credință în timp de descurajare
54. Ajutor pentru Berrien Springs
55. Nevoia de o umblare strânsă cu Dumnezeu
56. Urmările îngăduinței în mâncarea de carne
57. Dieta cu carne și viața în orașe
58. Alegerea lucrătorilor pentru sanatorii
59. Dăruirea sistematică
60. Folosirea zecimii
61. Lucrarea din Nashville
62. Îndrumări cu privire la lucrarea din Sud
63. Folosirea talentelor
64. Copacii Domnului
65. Mantia lui Hristos
66. Sfaturi cu privire la reformă
67. Școala căminului
68. Consolidare și control
69. Influența dietei asupra ședințelor de comitet
70. Întemeierea de școli în Sud
71. Îndrumări cu privire la sanatorii
72. Minți puternice și stomacuri slabe
73. Sfaturile pentru sănătate și câmpul sudic
74. Puncte în dietă
75. Lucrarea în școala noastră din Fernando
76. Profesionalism și simplitate
77. Lucrarea în Sud
78. Atitudinea noastră față de lucrare și față de lucrători
79. Principiile de călăuzire a oamenilor
80. Lucrarea în câmpul sudic
81. Profesorii din școala Fernando
82. Către cei care au răspunderea școlii din Fernando
83. Către studenții de la școala din Fernando
84. Principii de administrație corecte
85. Către cei din Comitetul din Battle Creek, Michigan
86. Către frații noștri din Comitetul din Battle Creek
87. Fiți tari și aveți curaj
88. Redeschiderea colegiului din Battle Creek
89. Legați, nu de oameni, ci de Dumnezeu
90. Către conducătorii din lucrarea noastră medicală
91. Nu obosiți în facerea binelui
92. Pregătirea misionarilor medicali
93. Dezvoltarea lucrării misionare medicale
94. Învățați Cuvântul
95. Avertizarea cu privire la pericol
96. Datoriile Colegiului din Battle Creek
97. Luați aminte la spiritele amăgitoare
98. Planuri pentru cartea, Educație
99. Coborând de pe platformă
100. Lucrările amăgitoare ale lui Satana
101. Este necesară o nouă convertire
102. Dumnezeu mai pe sus de toți
103. Lucrarea prezentată greșit
104. Uniți˗vă
105. Declarații făcute în Berrien Springs, Michigan
106. Extrase din discuțiile de la Conferința Lake Union
107. Școala din Huntsville
108. Nevoia de armonie
109. Semnarea de contracte
110. Închiderea câmpului sudic
111. Lucrarea în statele din Sud
112. Vreți să ajutați?
113. Unitate, nu consolidare
114. Pionierii din Sud
115. Stările de lucruri din Nashville
116. Nu judecați
117. Sanatoriul Madison
118. Lucrătorii creștini să se armonizeze
119. Nu trebuie să ne dezbinăm
120. Tratamente simple
121. Alimente sănătoase locale
122. Lucrarea din Madison
123. Tăcerea este elocventă
124. Avertizări date unui reformator
125. Ajutați pe lucrători
126. Răspunderea noastră individuală
127. Treziți˗vă! Treziți˗vă! Treziți˗vă!
128. Nu vă strângeți în colonii
129. Ajutând școala din Madison
130. Trebuie să fie ajutată școala din Madison
131. Încurajați pe lucrători
132. Dreptul de a folosi mijloacele
133. O lucrare mai vastă
134. Un câmp misionar
135. Voi sunteți frați
136. Lucrul pe care Dumnezeu l˗a rânduit
137. Dreptul la calea către tronul lui Hristos
138. Nu vă duceți la oameni
139. Reforma sanitară este esențială pentru aceste vremuri
140. Către cei care poartă răspunderi
141. Un apel pentru școala din Madison
142. Apostazie de la reforma sanitară
143. Școli locale
144. Scopul lucrării noastre școlare
145. Trebuie ca omul să fie dictator?
146. Cu privire la grade
147. Lucru pentru toți membrii familiei
148. Chemați la acțiune toate puterile voastre
149. împărțirea grupelor mari
150. Adevărata educație înaltă
151. Școala de la Hillcrest
152. Poporul nostru din statele sudice
153. Lucrarea în Sud
154. Ultimele zile ale sorei E. G. White
155. O solie pentru tineretul nostru
156. “Știu că lucrarea mea s˗a terminat”
157. “Plec numai cu puțină vreme înaintea altora”
158. “A Lui să fie slava!”
159. Dorește după odihnă
160. Moartea sorei Ellen G. White
161. Apendice
162. Extremele
163. Declarație cu privire la viziuni
164. Suntem împreună lucrători
165. Cine a spus sorei White?
166. Integritatea Mărturiilor către biserică
167. O temelie sigură pentru credință
168. Un sol
169. Discernerea lucrurilor spirituale
170. Folosirea și abuzul de Mărturii
171. Apeluri pentru ajutoare