Ellen G. White 

   . CUVÂNT CĂTRE CITITOR
  1. INSPIRAȚIA SCRIITORILOR PROFETICI
  2. ELLEN G. WHITE ȘI SCRIERILE EI
  3. ATITUDINEA FAȚĂ DE MĂRTURII
  4. SCRIEREA MĂRTURIILOR PENTRU BISERICĂ ȘI TRIMITEREA LOR
  5. EXPLICAREA UNOR DECLARAȚII TIMPURII
  6. GRIJA IUBITOARE A LUI ISUS
  7. HRISTOS DEȚINE CONTROLUL
  8. DISPOZIȚIA DE A JERTFI ȘI A TE JERTFI
  9. CERCETAȚI˗VĂ PE VOI ÎNȘIVĂ
10. ÎNGERII BUNI SUNT MAI PUTERNICI
11. CE MERITĂM NOI?
12. ÎNGERII SUNT UIMIȚI
13. IMPORTANȚA PRIMIRII DUHULUI SFÂNT
14. ÎN ORICE LOC
15. CÂND BISERICA SE TREZEȘTE
16. APEL LA REDEȘTEPTARE
17. PĂSTRAȚI VIE EXPERIENȚA CEA NOUĂ
18. APELURI DEOSEBITE, ADRESATE ÎN LUCRAREA PUBLICĂ
19. CE SĂ PREDICĂM ȘI CE SĂ NU PREDICĂM
20. ATITUDINEA NOASTRĂ FAȚĂ DE CONTROVERSA DOCTRINARĂ
21. ÎNVĂȚĂTURI FANTEZISTE SAU SPECULATIVE
22. PERICOLUL CONCEPȚIILOR EXTREMISTE
23. FERIȚI˗VĂ DE ORICE STABILIRE A DATELOR
24. ALFA ȘI OMEGA
25. TEMELIA CREDINȚEI NOASTRE
26. LEGEA CEA DESĂVÂRȘITĂ
27. CARACTERUL LEGII LUI DUMNEZEU
28. VRĂJMĂȘIA LUI SATANA ÎMPOTRIVA LEGII
29. HRISTOS, SINGURA NOASTRĂ NĂDEJDE
30. LEGEA ȘI EVANGHELIA
31. LEGEA ÎN GALATENI
32. NEPRIHĂNIREA LUI HRISTOS ÎN LEGE
33. „CERCETAȚI SCRIPTURILE”
34. CUVÂNTUL FĂCUT TRUP
35. „ISPITIT ÎN TOATE LUCRURILE CA ȘI NOI”
36. ÎN HRISTOS NU SUNT CLASE SOCIALE
37. „AȘA VĂ TRIMIT ȘI EU PE VOI”
38. ISPITIREA LUI HRISTOS
39. PRIMA ISPITIRE A LUI HRISTOS
40. A DOUA ISPITIRE A LUI HRISTOS
41. A TREIA ISPITIRE A LUI HRISTOS
42. DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU
43. HRISTOS, DĂTĂTORUL VIEȚII
44. MÂNTUITORUL CEL ÎNVIAT
45. CELE DINTÂI ROADE
46. UN PURTĂTOR DIVIN AL PĂCATULUI
47. ADEVĂRUL, AȘA CUM ESTE EL ÎN ISUS
48. STANDARDUL DIVIN
49. PREDAREA ȘI MĂRTURISIREA
50. VENIȚI, CĂUTAȚI ȘI GĂSIȚI
51. UNIȚI ÎN VIȚA DIVINĂ
52. HRISTOS, MARELE NOSTRU PREOT
53. TRANSFORMAREA PRIN CREDINȚĂ ȘI ASCULTARE
54. SUBIECTUL PREZENTAT ÎN 1883
55. UN ADEVĂR VECHI ÎNTR˗UN CADRU NOU
56. UN ADEVĂR CARE POARTĂ ACREDITAREA DIVINĂ
57. HRISTOS, CALEA VIEȚII
58. ȚI˗AI PĂRĂSIT DRAGOSTEA DINTÂI
59. ASCULTAREA DESĂVÂRȘITĂ PRIN HRISTOS
60. RELAȚIA DINTRE CREDINȚĂ ȘI FAPTE
61. HRISTOS, CENTRUL SOLIEI
62. ÎNDREPTĂȚIREA PRIN CREDINȚĂ
63. MĂRGĂRITARUL DE MARE PREȚ
64. „ÎNTUNERICUL N˗A BIRUIT˗O”
65. CUM SĂ TRATEZI UN PUNCT DE DOCTRINĂ CONTROVERSAT