Mărturii pentru comunitate, vol. 1

Capitolul 17

Împotrivitorii adevărului

[AUDIO]

Mi-a fost arătat cazul lui Stephenson și Hall din Wisconsin. Am văzut că, pe când eram în Wisconsin, în iunie 1854, cei doi fuseseră convinși că viziunile erau de la Dumnezeu; însă ei le examinau și le comparau cu propriile lor vederi cu privire la „veacul care avea să vină” și, deoarece viziunile nu erau în acord cu acestea, ei sacrificau viziunile pentru „veacul care va să vină”. Iar primăvara trecută, în călătoria lor în est, ei aveau o poziție greșită și nutreau planuri uneltitoare. Se poticneau în „veacul care va să fie” și erau gata să facă orice pentru a prejudicia revista Review; prietenii acesteia trebuie să fie treji și să facă tot ce le stă în putință pentru a-i scăpa pe copiii lui Dumnezeu de amăgire. Acești oameni se unesc cu un popor mincinos și corupt. Ei au avut dovezi în această privință. Și în timp ce, pe de o parte, susțineau că-l simpatizează pe soțul meu și că sunt alături de el, ei (în special Stephenson) îl mușcau pe la spate ca un șarpe. Cuvintele lor erau blânde față de el, însă de fapt ei instigau Wisconsinul împotriva revistei Review și a conducătorilor ei. Stephenson era cel mai activ în această privință. Scopul lor era ca revista să le publice teoria „veacului ce va să vină” ori, dacă nu, să-i distrugă influența. Și în timp ce soțul meu era cu inima deschisă față de ei și nesuspicios, căutând căi de a le înlătura gelozia, prezentându-le în mod deschis treburile de la birou și încercând să-i ajute, ei priveau cu atenție pentru a face rău și observau fiecare lucru cu o inimă plină de invidie. Îngerul a spus în timp ce privea la ei: „Crezi tu, om slab ce ești, că te poți împotrivi lucrării lui Dumnezeu? Om slab ce ești, doar o simplă atingere a degetului Său te poate doborî la pământ. El te va mai îngădui doar puțină vreme.”

Am fost îndreptată spre începutul învățăturii advente și, chiar înainte de acest timp, am văzut că nu mai existase egal în privința înșelăciunii, reprezentării inexacte și a minciunii practicate de către grupul Messenger și nici o altă asociație de inimi atât de corupte ascunse sub mantia religiei. Unele inimi cinstite au fost influențate de către aceștia, gândind că ei trebuie să aibă cel puțin anumite motive pentru declarațiile pe care le făceau și socotind că n-ar fi posibil ca aceștia să născocească minciuni atât de mari. Biserica lui Dumnezeu trebuie să meargă înainte, ca și când n-ar exista astfel de oameni în lume.

Am văzut că trebuie făcute eforturi hotărâte pentru a le arăta celor ce nu sunt creștini în viața lor care le sunt greșelile și că, dacă nu fac o reformă, vor fi despărțiți de cei scumpi și sfinți, astfel ca Dumnezeu să poată avea un popor curat, în care să-Și găsească plăcere. Nu Îl dezonorați, unind sau amestecând ceea ce este curat cu ceea ce este necurat.

Mi-a fost arătat că unii veneau din est în vest. Am văzut că scopul celor ce pleacă din est în vest nu trebuie să fie îmbogățirea, ci câștigarea de suflete pentru adevăr. Îngerul a spus: „Fie ca faptele voastre să dovedească faptul că nu pentru onoare sau pentru a vă câștiga o comoară pe pământ v-ați mutat în vest, ci pentru a ține sus și a înălța stindardul adevărului.” Am văzut că cei care se mută în vest trebuie să fie oameni care să arate că-L așteaptă pe Domnul lor. Îngerul a spus: „Fiți un exemplu viu pentru cei din vest. Faceți ca faptele voastre să dovedească că sunteți poporul deosebit al lui Dumnezeu și că voi aveți o lucrare specială, aceea de a da lumii ultima solie a harului. Faptele voastre să le spună celor din jur că această lume nu este casa voastră.” Am văzut că cei care au fost prinși în cursă trebuie să se smulgă din capcana vrăjmașului și să fie liberi. Nu vă strângeți comori pe pământ, ci arătați prin viețile voastre că vă strângeți o comoară în cer. Dacă Domnul v-a chemat în vest, El are o lucrare pentru voi, o lucrare măreață. Fie ca experiența și credința voastră să-i ajute pe cei care nu au o experiență vie. Atracția voastră să nu fie această bucățică săracă și întunecoasă de lume, ci să fie lumea de sus, de la Dumnezeu, slava și cerul. Fie ca mințile voastre să nu fie îngrijorate și neliniștite din cauza fermelor voastre care să vă acapareze toată atenția, ci să fiți preocupați să contemplați ferma lui Avraam. Noi suntem beneficiarii acestei moșteniri nemuritoare. Dezlipiți-vă de pământ și zăboviți asupra lucrurilor cerești.