Mărturii pentru comunitate, vol. 1

Capitolul 73

Lucrarea în Est

[AUDIO]

Mi-a fost arătat că a sosit timpul pentru o lucrare mai eficientă în est. În sfârșit se simte și acolo necesitatea ordinii și a organizației. Pastorii nu vor mai fi acum siliți să lucreze în condiții atât de descurajatoare ca înainte. Îngerul cu solia harului zboară deasupra estului. El a spus: „Întăriți lucrurile care rămân. Proclamați solia acelora care nu au auzit-o.” Sunt unii în est care vor fi în primejdia extremelor atunci când Domnul Își va reînsufleți lucrarea în mijlocul lor. Ei ar trebui să-și aducă aminte că Domnul Și-a mutat lucrarea de la ei în vest, pentru a-i umili și pentru a le supune acel spirit independent, răzvrătit, și a-i călăuzi să aprecieze cum se cuvine eforturile slujitorilor Săi credincioși.