Ellen G. White 

   . Epoca volumului întâi
  1. Copilăria mea
  2. Convertirea mea
  3. Sentimente de deznădejde
  4. Părăsirea bisericii metodiste
  5. Opoziția fraților formaliști
  6. Experiența adventă
  7. Prima mea viziune
  8. Chemată să călătoresc
  9. Viziunea despre Noul Pământ
10. Când am ezitat să adresez mustrarea
11. Căsătoria și perioada de lucrare ce a urmat
12. Publicând și călătorind
13. Mutarea în Michigan
14. Moartea soțului meu
15. Păzitorul fratelui tău
16. Timpul începerii Sabatului
17. Împotrivitorii adevărului
18. Răspunderea părintească
19. Credința în Dumnezeu
20. Partida “Messenger”
21. Pregătește˗te să întâlnești pe Domnul
22. Cele două căi
23. Asemănarea cu lumea
24. Soțiile pastorilor
25. Fii plin de râvnă și pocăiește˗te
26. Estul și Vestul
27. Tinerii păzitori ai Sabatului
28. Încercările Bisericii
29. “Luați seama”
30. Tânărul bogat
31. Privilegiul și datoria Bisericii
32. Cernerea (zguduirea)
33. Biserica Laodicea
34. Casele de rugăciune
35. Lecții din parabole
36. Siguranța pentru necredincioși
37. Despre jurământ
38. Greșeli în dietă
39. Lenevia mustrată
40. Datoria față de copii
41. Dăruirea sistematică
42. Numele denominațiunii noastre
43. Cei săraci
44. Speculații
45. Un ispravnic necinstit
46. Fanatismul din Wisconsin
47. Tăinuirea mustrărilor
48. Lucrarea în Ohio
49. Consacrare deplină
50. Experiență personală
51. Lucrarea în Vest
52. Răspuns la o întrebare
53. Nordul și Sudul
54. Vor veni nenorociri mari
55. Sclavia și războiul
56. Vremuri primejdioase
57. Organizația
58. Datoria față de cei săraci
59. Puterea exemplului
60. Consacrarea
61. Filozofia și amăgirile deșarte
62. Religia în familie
63. Gelozia și căutarea de greșeli
64. Unitatea credinței
65. Nordul statului Wisconsin
66. Puterea lui Satana
67. Cele două cununi
68. Viitorul
69. Răzvrătirea
70. Primejdii și datoria pastorilor
71. Folosirea greșită a viziunilor
72. Părinți și copii
73. Lucrarea în Est
74. Primejdii pentru tineri
75. Umblați în lumină
76. Lucrarea în Est
77. Rugăciunea lui David
78. Extreme în îmbrăcăminte
79. Ce i s˗a făcut cunoscut fratelui Hull
80. Pastori neconsacrați
81. Soția pastorului
82. Drepturile părinților
83. Reforma în îmbrăcăminte
84. Pastorii noștri
85. Reforma sănătății
86. Către tineri
87. Recreația pentru creștini
88. Reforma în îmbrăcăminte
89. Presupuneri legate de Battle Creek
90. Transferarea responsabilităților
91. Păzirea corespunzătoare a Sabatului
92. Sentimente politice
93. Camăta
94. Înșelăciunea bogățiilor
95. Ascultarea de adevăr
96. Asigurare pe viață
97. Faceți să circule publicațiile
98. “Reformatorul sănătății”
99. Institutul de sănătate
100. Sănătatea și religia
101. Lucrul și distracțiile
102. Fragment de experiență
103. Lucrători în birou
104. Conflicte și victorie
105. Răspunsul bisericii din Battle Creek
106. “Taie și spânzură”
107. Primejdia încrederii în sine
108. Nu vă înșelați
109. Publicarea mărturiilor personale
110. Institutul de sănătate
111. Fragment dintr˗o experiență
112. Pastori, ordine și organizație
113. Eforturi viitoare
114. Cazul Hannah More
115. Mâncăruri sănătoase
116. Cărți și broșuri
117. Lozinca creștinului
118. Împreuna simțire în cămin
119. Poziția soțului
A. Apendice