Ellen G. White 

  1. Undervisning genom liknelser
  2. Såningsmannen gick ut för att så
  3. Först strå, så ax
  4. Ogräset
  5. Som et senapskorn
  6. Fler lärdomar från arbetet med att så
  7. Linkelsen om surdegen
  8. En gömd skatt
  9. Pärlan
10. Nätet
11. Nyttoch gammalt
12. Att be för att ge
13. Två tillbedjare
14. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få rätt?
15. Den mannen umgås med syndare
16. Förlorad och återfunnen
17. Låt det stå kvar et år till
18. Gå ut på vägarna och stigarna
19. Hur ofta ska vi förlåta?
20. Vinst som är förlust
21. En stor klyfta faställd
22. Att säga och göra
23. Herrens vingård
24. Utan bröllopskläder
25. Talenterna
26. Vän med den orättfärdige Mammon
27. Vem är min nästa?
28. Nådens belöning
29. Att möta Brudgummen