Ellen G. White 

Förord
Den dubbla pagineringen
  1. För att bo ibland oss
  2. De utvalda
  3. Hans tid var inne
  4. Uppfylld förväntan
  5. Förstlingsgåvan
  6. De följde en stjärna
  7. Mognad i tysthet
  8. Vaknande insikt
  9. Kollisionskurs
10. Rösten i öknen
11. Vändpunkt
12. Avgörande konfrontation
13. Dyrköpt seger
14. Deras klarsyn
15. Bröllopsfest räddad
16. Gisslet över månglarna
17. Nattlig intervju
18. Vindkantring
19. Kvinnan vid brunnen
20. Ifrågasatta maktanspråk
21. Ödesdiger bankett
22. Förutsägelser blir verklighet
23. Timmermannens son
24. Eko från fiskebåt
25. I sin egen stad
26. Hans läkande makt
27. Skatteindrivare tänker om
28. Minnesdagen
29. De blivande fackelbärarna
30. Programförklaringen
31. Bara en enda källa till hjälp
32. All makt i hans händer
33. Den stora gemenskapen
34. Erbjudandet
35. Vem är denne?
36. Det gyllene tillfället
37. Med hans uppdrag
38. Rekreation i ödemark
39. De fyllda korgarna
40. I stormens våld
41. Kris i Galileen
42. Mot prästmakt och traditioner
43. Över rasbarriärerna
44. Tecknet
45. Molnen hopas
46. Ljusgestalterna
47. Befrielse med underton
48. Den omvända principen
49. De gröna hyddornas högtid
50. Spioneri och intriger
51. Och ljuset lyste
52. Allvarlig felsyn
53. Den sista resan
54. Besvärande fråga
55. Det annorlunda riket
56. Deras sinnelag
57. Rådman vid vägskäl
58. Det mest övertygande
59. Prästernas intriger
60. Det nya rikets lag
61. Sackeus ˗˗ publikanen
62. Alabasterflaskan
63. Din konung kommet
64. Det dömda folket
65. Templets Herre
66. Tillspetsad konflikt
67. Avslöjandet
68. Grekernas begäran
69. Framtidsvision
70. De två grupperna
71. Den räddande principen
72. Minnesfesten
73. Jag kommer tillbaka
74. Getsemane
75. Inför översteprästerna
76. Judas ˗˗ förrädaren
77. Inför romersk domstol
78. Golgatadfamat ˗˗ vändpunkten
79. Fullbordat uppdrag
80. I förseglad grav
81. Livets furste
82. Han är inte här
83. Vägen till Emmaus
84. I deras mitt
85. Det förnyade undret
86. Till hela världen
87. Åter till ljusets värld