Ellen G. White 

Rannsaka skrifterna
  1. Till ledare och lärare i sabbatsskolan
  2. Sabbatsskolans inflytande
  3. Möjligheter inom sabbatsskolarbetet
  4. Föräldrarnas och lärarnas ansvar
  5. Behovet av sann gudsfruktan i våra sabbatsskolor
  6. Avsikten med sabbatsskolans arbete
  7. Ett hjärtats förändring hos både lärare och elever
  8. Behove'c av gudhängivna lärare
  9. Följ Kristus!
10. Ingen framgång utan Guds Ande
11. Kärleken är den dragande kraften