Job

Hoofdstuk 25

[ AUDIO ]

1. Toen antwoordde Bildad, de Suhiet, en zeide:
2. Heerschappij en vreze zijn bij Hem, Hij maakt vrede in Zijn hoogten.
3. Is er een getal Zijner benden? En over wien staat Zijn licht niet op?
4. Hoe zou dan een mens rechtvaardig zijn bij God, en hoe zou hij zuiver zijn, die van een vrouw geboren is?
5. Zie, tot de maan toe, en zij zal geen schijnsel geven; en de sterren zijn niet zuiver in Zijn ogen.
6. Hoeveel te min de mens, [die] een made is, en des mensen kind, [die] een worm is!