Psalmen

Hoofdstuk 70

[ AUDIO ]

1. [Een] [psalm] [van] David, voor den opperzangmeester, om te doen gedenken.
2. Haast U, o God, om mij te verlossen, o HEERE, tot mijn hulp.
3. Laat hen beschaamd en schaamrood worden, die mijn ziel zoeken; laat hen achterwaarts gedreven en te schande worden, die lust hebben aan mijn kwaad.
4. Laat hen terugkeren tot loon hunner beschaming, die daar zeggen: Ha, ha!
5. Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen, die U zoeken; laat de liefhebbers Uws heils geduriglijk zeggen: God zij groot gemaakt!
5. Doch ik ben ellendig en nooddruftig; o God, haast U tot mij; Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder; HEERE, vertoef niet!