Psalmen

Hoofdstuk 117

[ AUDIO ]

1. Looft den HEERE, alle heidenen; prijst Hem, alle natien!
2. Want Zijn goedertierenheid is geweldig over ons, en de waarheid des HEEREN is in der eeuwigheid! Hallelujah!