Det Norsk Bibel Første Mosebok
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50

 Andre Mosebok
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40

 Tredje Mosebok
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27

 Fjerde Mosebok
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

 Femte Mosebok
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

 Josva
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

 Dommerne
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21

 Rut
 1  2  3  4

 Første Samuelsbok
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

 Andre Samuelsbok
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

 Første Kongebok
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

 Andre Kongebok
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

 Første Krønikebok
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29

 Andre Krønikebok
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

 Esra
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 Nehemja
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

 Ester
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 Job
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42

 Salmenes bok
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150

 Salomos ordspråk
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

 Forkynneren
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

 Høysangen
 1  2  3  4  5  6  7  8

 Jesaja
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66

 Jeremia
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52

 Klagesangene
 1  2  3  4  5

 Esekiel
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

 Daniel
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

 Hosea
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

 Joel
 1  2  3

 Amos
 1  2  3  4  5  6  7  8  9

 Obadja
  1

 Jona
 1  2  3  4

 Mika
 1  2  3  4  5  6  7

 Nahum
 1  2  3

 Habakkuk
 1  2  3

 Sefanja
 1  2  3

 Haggai
 1  2

 Sakarja
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

 Malaki
 1  2  3  4

 Evangeliet etter
 Matteus

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

 Evangeliet etter
 Markus

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

 Evangeliet etter
 Lukas

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

 Evangeliet etter
 Johannes

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21

 Apostlenes gjerninger
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

 Paulus’ brev til
 romerne

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

 Paulus’ første brev til
 korinterne

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

 Paulus’ andre brev til
 korinterne

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

 Paulus’ brev til
 galaterne

 1  2  3  4  5  6

 Paulus’ brev til
 efeserne

 1  2  3  4  5  6

 Paulus’ brev til
 filipperne

 1  2  3  4

 Paulus’ brev til
 kolosserne

 1  2  3  4

 Paulus’ første brev til
 tessalonikerne

 1  2  3  4  5

 Paulus’ andre brev til
 tessalonikerne

 1  2  3

 Paulus’ første brev til
 Timoteus

 1  2  3  4  5  6

 Paulus’ andre brev til
 Timoteus

 1  2  3  4

 Paulus’ brev til
 Titus

 1  2  3

 Paulus’ brev til
 Filemon

 1

 Brevet til hebreerne
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

 Jakobs’ brev
 1  2  3  4  5

 Peters’ første brev
 1  2  3  4  5

 Peters’ andre brev
 1  2  3

 Johannes’ første brev
 1  2  3  4  5

 Johannes’ andre brev
 1

 Johannes’ tredje brev
 1

 Judas’ brev
 1

 Johannes’ åpenbaring
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

--- Komplett bok ---

I .txt format

I .txt format