Apostlenes Liv og VirksomhedForord

  1. Guds Hensigt med Menigheden

  2. Jesus underviser de tolv Disciple

  3. Den store Fuldmagt

  4. Pinsefesten

  5. Aandens Gave

  6. Ved Tempeldøren

  7. En Advarsel imod Hykleri

  8. Det jødiske Raad

  9. De syv Fattigforstandere

10. Den første kristne Martyr

11. Evangeliet i Samaria

12. Fra Forfølger til Discipel

13. Paulus’s Forberedelse

14. En Sandhedssøger

15. Udfriet af Fængsel

16. Evangeliet i Antiokia

17. Evangeliets Forkyndere

18. Ordet prædikes blandt Hedningerne

19. Jøder og Hedninger

20. Korset ophøjet

21. I fremmede Egne

22. Thessalonika

23. Berøa og Athen

24. Korinth

25. Brevene til Thessalonikerne

26. Apollos i Korinth

27. Efesus

28. Arbejde og Prøvelser

29. Et Budskab med Advarsel og Formaning

30. Et Kald til et højere aandeligt Stade

31. Budskabet modtaget

32. En godgjørende Menighed

33. Arbejde under Vanskeligheder

34. Gudhengivne Tjenere

35. Frelse for Jøderne

36. Frafaldet i Galatien

37. Paulus’s sidste Rejse til Jerusalem

38. Paulus som Fange

39. Forhøret i Cæsarea

40. Paulus appellerer til Kejseren

41. «Der mangler lidet I, at du overtaler mig»

42. Rejsen og Skibbruddet

43. I Rom

44. Kejserens Hus

45. Skrevet fra Rom

46. I Frihed

47. Sidste Gang i Fængsel

48. Paulus stilles for Nero

49. Paulus’s sidste Brev

50. Dømt til Døden

51. En trofast Underhyrde

52. Bestandig indtil Enden

53. Den elskede Johannes

54. Et trofast Vidne

55. Forvandlet ved Naade

56. Patmos

57. Aabenbaringens Bog

58. Den sejrende Menighed

--- Komplett bok ---

I .txt format

I .txt format