Mot historiens klimaks  1. Jerusalems skjebne forutsagt

  2. Kristenforfølgelse før og nå

  3. Åndelig mørketid

  4. Trofaste fakkelbærere

  5. Reformasjonens morgenstjerne

  6. Daggry over Europa

  7. Luther skiller lag med Rom

  8. Luther taler i riksdagen

  9. Lyset tent i Sveits

10. Reformasjonens gjennombrudd i Tyskland

11. Fyrstene protesterer

12. Reformasjonens skjebne i Frankrike

13. Det lysner i nord

14. Reformasjonen vinner terreng blant britene

15. Den franske revolusjon ˗˗ en skrekkens nemesis

16. På flukt til frihet

17. Tegn i tiden

18. En mann for sin tid

19. Nytt lys

20. En verdensomfattende religiøs vekkelse

21. Varselsbudskapet som ble forkastet

22. Oppfylte profetier

23. Timen da Gud skal holde dom

24. Hva gjør Kristus i dag?

25. En stormakt i profetien

26. Viktig reform

27. Vekkelsesbevegelser i nyere tid

28. Den store regnskapsdagen

29. Syndens oppkomst og lidelsens problem

30. Djevelens strategi

31. Åndemakter i funksjon

32. På fast Grunn

33. Historiens første løgn

34. Kan de levende samtale med de døde?

35. Trosfriheten truet

36. Krisetimen nærmer seg

37. Vårt eneste sikre vern

38. Guds siste varselsbudskap

39. Harde tider

40. Utfrielsen

41. Jorden legges øde

42. Når alt blir nytt

--- Komplett bok ---

I .txt format

I .txt format