Kristus vår FrelserForord

  1. Jesu fødsel

  2. Jesus stilles fram i tempelet

  3. Vismennenes besøk

  4. Flukten til Egypt

  5. Jesu barndomsliv

  6. Kampens tid

  7. Dåpen

  8. Fristelsen

  9. Jesu første offentlige virksomhet

10. Jesu lære

11. Sabbatshelligholdelse

12. Den gode hyrde

13. Jesus drar inn i Jerusalem

14. Jesus renser tempelet

15. Ved påskenattverden

16. I Getsemane

17. Jesus blir forrådt og grepet

18. Jesus for Annas, Kaifas og Det høye råd

19. Judas

20. Jesus for Pilatus

21. Jesus for Herodes

22. Jesus blir dømt av Pilatus

23. Golgata

24. Kristi død

25. I Josefs grav

26. Han er oppstanden

27. Gå og si det til mine disiple

28. Vitnene

29. Jesu himmelfart

30. Kristi gjenkomst

31. En dommens dag

32. De frelstes hjem

--- Komplett bok ---

I .txt format

I .txt format