Evrei

Capitolul 3

[ AUDIO ]

1. Deaceea, fraţi sfinţi, cari aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus,
2. care a fost credincios Celuice L-a rînduit, cum şi Moise a fost „credincios în toată casa lui Dumnezeu.“
3. Căci El a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atît mai mare decît a lui Moise, cu cît celce a zidit o casă are mai multă cinste decît casa însăş. –
4. Orice casă este zidită de cineva, dar Celce a zidit toate lucrurile, este Dumnezeu. –
5. Cît despre Moise, el a fost „credincios în toată casa lui Dumnezeu“, ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile, cari aveau să fie vestite mai tîrziu.
6. Dar Hristos este credincios ca Fiu, peste casa lui Dumnezeu. şi casa Lui sîntem noi, dacă păstrăm pînă la sfîrşit încrederea nezguduită şi nădejdea cu care ne lăudăm.
7. Deaceea, cum zice Duhul Sfînt: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui,
8. nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie,
9. unde părinţii voştri M’au ispitit, şi M’au pus la încercare, şi au văzut lucrările Mele patruzeci de ani!
10. De aceea M’am desgustat de neamul acesta, şi am zis: „Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N’au cunoscut căile Mele!
11. Am jurat dar în mînia Mea că nu vor intra în odihna Mea!“
12. Luaţi seama dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n’aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu.
13. Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, cîtă vreme se zice: „Astăzi,“ pentruca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului.
14. Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, dacă păstrăm pînă la sfîrşit încrederea nezguduită dela început,
15. cîtă vreme se zice: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii.“
16. Cine au fost, în adevăr, ceice s’au răzvrătit dupăce auziseră? N’au fost oare toţi aceia, cari ieşiseră din Egipt prin Moise?
17. şi cine au fost aceia de cari S’a desgustat El patruzeci de ani? N’au fost oare ceice păcătuiseră, şi ale căror trupuri moarte au căzut în pustie?
18. şi cui S’a jurat El că n’au să intre în odihna Lui? Nu S’a jurat oare celorce nu ascultaseră?
19. Vedem dar că n’au putut să intre din pricina necredinţei lor.