Geneza

Capitolul 38

[ AUDIO ]

1. În vremea aceea, Iuda a părăsit pe fraţii săi, şi a tras la un om din Adulam, numit Hira.
2. Acolo, Iuda a văzut pe fata unui Cananit, numit Şua; a luat-o de nevastă, şi s’a culcat cu ea.
3. Ea a rămas însărcinată, şi a născut un fiu, pe care l-a numit Er.
4. A rămas iarăş însărcinată, şi a mai născut un fiu, căruia i-a pus numele Onan.
5. A mai născut iarăş un fiu, căruia i-a pus numele Şela; Iuda era la Czib, cînd a născut ea.
6. Iuda a luat întîiului său născut Er, o nevastă numită Tamar.
7. Er, întîiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului; şi Domnul l-a omorît.
8. Atunci Iuda a zis lui Onan: „Du-te la nevasta fratelui tău, ia-o de nevastă, ca cumnat, şi ridică sămînţă fratelui tău.“
9. Onan, ştiind că sămînţa aceasta n’are să fie a lui, vărsa sămînţa pe pămînt ori de cîte ori se culca cu nevasta fratelui său, ca să nu dea sămînţă fratelui său.
10. Ce făcea el n’a plăcut Domnului, care l-a omorît şi pe el.
11. Atunci Iuda a zis norei sale Tamar: „Rămîi văduvă în casa tatălui tău, pînă va creşte fiul meu Şela.“ Zicea aşa ca să nu moară şi Şela ca fraţii lui. Tamar s’a dus, şi a locuit în casa tatălui ei.
12. Au trecut multe zile, şi fata lui Şua, nevasta lui Iuda, a murit. După ce au trecut zilele de jale, Iuda s’a suit la Timna, la cei ce-i tundeau oile, el şi prietenul său Hira, Adulamitul.
13. Au dat de veste Tamarei despre lucrul acesta, şi i-au zis: „Iată că socru-tău se suie la Timna, ca să-şi tundă oile.“
14. Atunci ea şi-a lepădat hainele de văduvă, s’a acoperit cu o măhramă, s’a îmbrăcat în alte haine, şi a şezut jos la intrarea în Enaim, pe drumul care duce la Timna; căci vedea că Şela se făcuse mare, şi ea nu-i fusese dată de nevastă.
15. Iuda a văzut-o, şi a luat-o drept curvă, pentru că îşi acoperise faţa.
16. S’a abătut la ea din drum, şi a zis: „Lasă-mă să mă culc cu tine!“ Căci n’a cunoscut-o că era noru-sa. Ea a zis: „Ce-mi dai ca să te culci cu mine?“
17. El a răspuns: „Am să-ţi trimet un ied din turma mea.“ Ea a zis: „Îmi dai un zălog, pînă îl vei trimete?“
18. El a răspuns: „Ce zălog să-ţi dau?“ Ea a zis: „Inelul tău, lanţul tău, şi toiagul pe care-l ai în mînă.“ El i le-a dat. Apoi s’a culcat cu ea; şi ea a rămas însărcinată dela el.
19. Ea s’a sculat, şi a plecat; şi-a scos mahrama şi s’a îmbrăcat iarăş în hainele de văduvă.
20. Iuda a trimes iedul prin prietenul său Adulamitul, ca să scoată zălogul din mînile femeii. Dar acesta n’a găsit-o.
21. A întrebat pe oamenii locului, şi a zis: „Unde este curva aceea, care stătea aici la Enaim, pe drum?“ Ei au răspuns: „N’a fost nici o curvă aici.“
22. Adulamitul s’a întors la Iuda, şi i-a spus: „N’am găsit-o; şi chiar oamenii de acolo au zis: „N’a fost nici o curvă aici.“
23. Iuda a zis: „Ţină ce a luat, numai să nu ne facem de rîs. Iată, am trimes iedul acesta, şi n’ai găsit-o.“
24. Cam după trei luni, au venit şi au spus lui Iuda: „Tamar, noru-ta, a curvit, şi a rămas chiar însărcinată în urma curvirii ei.“ Şi Iuda a zis: „Scoateţi-o afară ca să fie arsă.“
25. După ce au scos-o afară, ea a trimes să spună socrului său: „Dela omul acela, ale cui sînt lucrurile acestea, am rămas eu însărcinată; vezi, te rog, al cui este inelul acesta, lanţurile acestea, şi toiagul acesta.“
26. Iuda le-a cunoscut, şi a zis: „Ea este mai puţin vinovată decît mine, fiindcă n’am dat-o de nevastă fiului meu Şela.“ Şi nu s’a mai împreunat cu ea deatunci.
27. Cînd i-a venit vremea să nască, iată că în pîntecele ei erau doi gemeni.
28. Şi în timpul naşterii, unul a scos mîna înainte; moaşa i-a apucat mîna, şi a legat-o cu un fir roş, zicînd: „Acesta a ieşit cel dintîi.“
29. Dar el a tras mîna înapoi, şi a ieşit frate-său. Atunci moaşa a zis: „Ce spărtură ai făcut!“ De aceea i-a pus numele Pereţ {Sau: Spărtură}.
30. În urmă a ieşit fratele lui, care avea firul roş la mînă; de aceea i-au pus numele Zerah {Sau: Cărămiziu}.