Exodul

Capitolul 37

[ AUDIO ]

1. Apoi Beţaleel a făcut chivotul din lemn de salcîm; lungimea lui era de doi coţi şi jumătate, lăţimea de un cot şi jumătate şi înălţimea tot de un cot şi jumătate.
2. L-a poleit cu aur curat pe dinlăuntru şi pe din afară, şi i-a făcut un chenar de jur împrejur.
3. A turnat pentru el patru verigi de aur, pe cari le-a pus la cele patru colţuri ale lui: două verigi de o parte şi două verigi de cealaltă parte.
4. A făcut nişte drugi de lemn de salcîm, şi i-a poleit cu aur.
5. A vîrît drugii în verigile dela cele două laturi ale chivotului, ca să ducă chivotul.
6. A făcut şi capacul ispăşirii de aur curat; lungimea lui era de doi coţi şi jumătate, şi lăţimea de un cot şi jumătate.
7. A făcut doi heruvimi de aur bătut, la cele două capete ale capacului ispăşirii;
8. un heruvim la un capăt, şi un heruvim la celalt capăt; heruvimii i-a făcut pe capacul ispăşirii la cele două capete ale lui.
9. Heruvimii erau cu aripile întinse deasupra, acoperind capacul ispăşirii cu aripile lor, şi uitîndu-se unul la altul. Heruvimii stăteau cu faţa întoarsă spre capacul ispăşirii.
10. A făcut masa din lemn de salcîm; lungimea ei era de doi coţi, lăţimea de un cot şi înălţimea de un cot şi jumătate.
11. A poleit-o cu aur curat, şi i-a făcut un chenar de jur împrejur.
12. I-a făcut împrejur un pervaz de un lat de mînă, pe care a făcut un chenar de jur împrejur.
13. A turnat pentru masă petru verigi de aur, şi a pus verigile în cele patru colţuri, cari erau la cele patru picioare ale ei.
14. Verigile erau lîngă pervaz, şi în ele erau vîrîţi drugii pentru ducerea mesei.
15. A făcut drugii de lemn de salcîm, şi i-a poleit cu aur; ei slujeau la ducerea mesei.
16. A făcut apoi uneltele, cari trebuiau puse pe masă, farfuriile, căţuile, potirele, şi ceştile ei, cari slujeau la jertfele de băutură; le-a făcut de aur curat.
17. A făcut sfeşnicul de aur curat; a făcut sfeşnicul de aur curat, bătut; piciorul, fusul, potiraşele, gămălioarele, şi florile lui erau dintr’o bucată cu el.
18. Din amîndouă părţile lui ieşeau şase braţe: trei braţe dintr’o lature, şi trei braţe din cealaltă lature.
19. Pe un braţ erau trei potiraşe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor, şi pe un alt braţ alte trei potiraşe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor; aşa era la toate cele şase braţe, cari ieşeau din sfeşnic.
20. Pe fusul sfeşniciului erau patru potiraşe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor.
21. Era o gămălioară sub două braţe cari ieşeau din sfeşnic, o gămălioară subt alte două braţe, şi o gămălioară subt alte două braţe; aşa era la toate cele şase braţe cari ieşeau din sfeşnic.
22. Gămălioarele şi braţele sfeşnicului erau dintr’o bucată cu el, bătut în întregime dintr’o bucată de aur curat.
23. A făcut apoi cele şapte candele ale lui, mucările şi cenuşarele lui, toate de aur curat.
24. A întrebuinţat un talant de aur curat pentru facerea sfeşnicului cu toate uneltele lui.
25. Apoi a făcut altarul pentru tămîie din lemn de salcîm; lungimea lui era de un cot, şi lăţimea de un cot; era în patru muchi, şi înălţimea lui era de doi coţi. Coarnele erau dintr’o bucată cu el.
26. L-a poleit cu aur curat, atît partea de sus cît şi laturile de jur împrejur şi coarnele. Şi i-a făcut o cunună de jur împrejur.
27. Subt cunună a făcut două verigi de aur, pe cari le-a pus în cele două unghiuri din cele două laturi, ca să se vîre în ele drugii, cari slujeau la ducerea lui.
28. A făcut nişte drugi din lemn de salcîm, şi i-a poleit cu aur.
29. A făcut untdelemnul pentru ungerea sfîntă, şi tămîia mirositoare, curată, alcătuită după meşteşugul făcătorului de mir.