Iosua

Capitolul 16

[ AUDIO ]

1. Partea căzută la sorţi fiilor lui Iosif se întindea dela Iordan, lîngă Ierihon, spre apele Ierihonului, la răsărit. Hotarul urma pustia care se ridică dela Ierihon la Betel prin munte.
2. Mergea mai departe dela Betel la Luz, şi trecea spre hotarul Archiţilor prin Atarot.
3. Apoi se pogora la apus spre hotarul Iafletiţilor, pînă la hotarul Bet-Horonului de jos şi pînă la Ghezer, ieşind la mare.
4. Acolo şi-au primit moştenirea fiii lui Iosif: Manase şi Efraim.
5. Iată hotarele fiilor lui Efraim, după familiile lor.Hotarul moştenirii lor era, la răsărit, Atarot-Adar pînă la Bet-Horonul de sus.
6. Ieşea spre mare la Micmetat în partea de miazănoapte, se întorcea la răsărit pînă la Taanat-Silo, şi trecea în spre răsărit prin Ianoah.
7. Din Ianoah pogora la Atarot şi la Naarata, atingea Ierihonul, şi mergea pînă la Iordan.
8. Din Tapuah mergea spre apus pînă la pîrîul Cana, şi ieşea la mare.Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Efraim, după familiile lor.
9. Fiii lui Efraim aveau şi cetăţi deosebite în mijlocul moştenirii fiilor lui Manase, toate cu satele lor.
10. Ei n’au izgonit pe Cananiţii cari locuiau în Ghezer, şi Cananiţii au locuit în mijlocul lui Efraim pînă în ziua de azi, dar au fost puşi să plătească un bir.