Judecători

Capitolul 2

[ AUDIO ]

1. Îngerul Domnului S’a suit din Ghilgal la Bochim, şi a zis: „Eu v’am scos din Egipt, şi v’am adus în ţara pe care am jurat părinţilor voştri că v’o voi da. Am zis: «Niciodată nu voi rupe legămîntul Meu cu voi;
2. şi voi să nu încheiaţi legămînt cu locuitorii din ţara aceasta, ci să le surpaţi altarele.» Dar voi n’aţi ascultat de glasul Meu. Pentruce aţi făcut lucrul acesta?
3. Am zis atunci: «Nu-i voi izgoni dinaintea voastră; ci vă vor sta în coaste, şi dumnezeii lor vă vor fi o cursă.“
4. După ce a spus Îngerul Domnului aceste vorbe tuturor copiilor lui Israel, poporul a ridicat glasul şi a plîns.
5. Au pus locului aceluia numele Bochim {Sau Cei ce plîng}; şi au adus jertfe Domnului acolo.
6. Iosua a dat drumul poporului, şi copiii lui Israel au plecat fiecare în moştenirea lui, ca să ia ţara în stăpînire.
7. Poporul a slujit Domnului în tot timpul vieţii lui Iosua, şi în tot timpul vieţii bătrînilor cari au trăit după Iosua şi cari văzuseră toate lucrurile mari, pe cari le făcuse Domnul pentru Israel.
8. Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit, în vîrstă de o sută zece ani.
9. L-au îngropat în ţinutul pe care-l avea de moştenire, la Timnat-Heres, în muntele lui Efraim, la miazănoapte de muntele Gaaş.
10. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinţii lui, şi s’a ridicat după el un alt neam de oameni, care nu cunoştea pe Domnul, nici ce făcuse El pentru Israel.
11. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului, şi au slujit Baalilor.
12. Au părăsit pe Domnul, Dumnezeul părinţilor lor, care-i scosese din ţara Egiptului, şi au mers după alţi dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor cari-i înconjurau; s’au închinat înaintea lor, şi au mîniat pe Domnul.
13. Au părăsit pe Domnul, şi au slujit lui Baal şi Astarteelor.
14. Domnul S’a aprins de mînie împotriva lui Israel. El i-a dat în mînile unor prădători cari i-au prădat, i-a vîndut în mînile vrăjmaşilor lor dejurîmprejur, şi nu s’au mai putut împotrivi vrăjmaşilor lor.
15. Ori unde mergeau, mîna Domnului era împotriva lor ca să le facă rău, cum spusese Domnul, şi cum le jurase Domnul. Au ajuns astfel într’o mare strîmtorare.
16. Domnul a ridicat judecători, ca să-i izbăvească din mîna celor ce-i prădau.
17. Dar ei n’au ascultat nici de judecătorii lor, căci au curvit cu alţi dumnezei şi s’au închinat înaintea lor. În curînd s’au abătut dela calea pe care o urmaseră părinţii lor, şi n’au ascultat de poruncile Domnului, ca şi ei.
18. Cînd le ridica Domnul judecători, Domnul era cu judecătorul, şi-i izbăvea din mîna vrăjmaşilor lor în tot timpul vieţii judecătorului, căci Domnului I se făcea milă de suspinurile scoase de ei împotriva celor ce-i apăsau şi-i chinuiau.
19. Dar, după moartea judecătorului, se stricau din nou, mai mult decît părinţii lor, ducîndu-se după alţi dumnezei, ca să le slujească şi să se închine înaintea lor, şi stăruiau în această purtare şi împetrire.
20. Atunci Domnul S’a aprins de mînie împotriva lui Israel, şi a zis: „Fiindcă neamul acesta a călcat legămîntul Meu pe care-l poruncisem părinţilor lor, şi fiindcă n’au ascultat de glasul Meu,
21. nu voi mai izgoni dinaintea lor niciunul din neamurile pe cari le-a lăsat Iosua cînd a murit.
22. Astfel, prin ele, voi pune pe Israel la încercare, ca să ştiu dacă vor căuta sau nu să urmeze calea Domnului, cum au căutat părinţii lor.“
23. Şi Domnul a lăsat în pace pe popoarele acelea pe cari nu le dăduse în mînile lui Iosua, şi nu S’a grăbit să le isgonească.