Iov

Capitolul 13

[ AUDIO ]

1. Iată, ochiul meu a văzut toate acestea,urechea mea a auzit şi a luat seama.
2. Ce ştiţi voi, ştiu şi eu,nu sînt mai pe jos decît voi.
3. Dar vreau să vorbesc acum Celui Atotputernic,vreau să-mi apăr pricina înaintea lui Dumnezeu.
4. Căci voi sînteţi nişte făuritori de minciuni,sînteţi cu toţii nişte doftori de nimic.
5. O, de aţi fi tăcut,ce înţelepciune aţi fi arătat!
6. Acum, ascultaţi, vă rog, apărarea mea,şi luaţi aminte la răspunsul buzelor mele!
7. Vreţi să vorbiţi lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu?Şi să spuneţi minciuni, ca să-L apăraţi?
8. Vreţi să ţineţi cu Elşi să faceţi pe apărătorii lui Dumnezeu?
9. Dacă vă va cerceta El, va găsi bine oare?Sau vreţi să-L înşelaţi cum înşelaţi pe un om?
10. Nu, nu; ci El vă va osîndi,dacă în ascuns nu lucraţi decît părtinindu-L pe El.
11. Nu vă înfricoşează măreţia Lui?Şi nu cade groaza Lui peste voi?
12. Părerile voastre sînt păreri de cenuşă,întăriturile voastre sînt întărituri de lut.
13. Tăceţi, lăsaţi-mă, vreau să vorbesc!Întîmplă-mi-se ce mi s’ar întîmpla.
14. Îmi voi lua carnea în dinţi,şi îmi voi pune viaţa în joc.
15. Da, mă va ucide: n’am nimic de nădăjduit;dar îmi voi apăra purtarea în faţa Lui.
16. Chiar şi lucrul acesta poate sluji la scăparea mea,căci un nelegiuit nu îndrăzneşte să vină înaintea Lui.
17. Ascultaţi, ascultaţi cuvintele mele,luaţi aminte la cele ce voi spune.
18. Iată-mă sînt gata să-mi apăr pricina,căci ştiu că am dreptate.
19. Are cineva ceva de spus împotriva mea? Atunci tac, şi vreau să mor.
20. Numai două lucruri fă-mi,şi nu mă voi ascunde de Faţa Ta:
21. Trage-Ţi mîna de pe mine, şi nu mă mai turbura cu groaza Ta.
22. Apoi cheamă-mă şi-Ţi voi răspunde;sau lasă-mă să vorbesc eu, şi răspunde-mi Tu!
23. Cîte fărădelegi şi păcate am făcut?Arată-mi călcările de lege şi păcatele mele.
24. Pentru ce Îţi ascunzi Faţa,şi mă iei drept vrăjmaş?
25. Vrei să loveşti o frunză suflată de vînt?Vrei să urmăreşti un pai uscat?
26. Pentruce să mă loveşti cu suferinţe amare,şi să mă pedepseşti pentru greşeli din tinereţă?
27. Pentru ce să-mi pui picioarele în butuci,să-mi pîndeşti toate mişcările,să pui hotar paşilor mei,
28. cînd trupul meu cade în putrezireca o haină mîncată de molii?