Iov

Capitolul 14

[ AUDIO ]

1. Omul născut din femeie, are viaţa scurtă, dar plină de necazuri.
2. Se naşte şi e tăiat ca o floare;fuge şi piere ca o umbră.
3. Şi asupra lui ai Tu ochiul deschis!Şi pe mine mă tragi la judecată cu Tine!
4. Cum ar putea să iasă dintr’o fiinţă necurată un om curat?Nu poate să iasă niciunul.
5. Dacă zilele lui sînt hotărîte,dacă i-ai numărat lunile,dacă i-ai însemnat hotarul pe care nu-l va putea trece,
6. întoarce-Ţi măcar privirile dela el, şi dă-i răgaz,să aibă măcar bucuria pe care o are simbriaşul la sfîrşitul zilei.
7. Un copac, şi tot are nădejde:căci cînd este tăiat, odrăsleşte din nou,şi iar dă lăstari.
8. Cînd i-a îmbătrînit rădăcina în pămînt,cînd îi piere trunchiul în ţărînă,
9. înverzeşte iarăş de mirosul apei,şi dă ramuri de parcă ar fi sădit din nou.
10. Dar omul cînd moare, rămîne întins;omul, cînd îşi dă sufletul, unde mai este?
11. Cum pier apele din lacuri,şi cum seacă şi se usucă rîurile,
12. aşa se culcă şi omul şi nu se mai scoală;cît vor fi cerurile, nu se mai deşteaptă,şi nu se mai scoală din somnul lui.
13. Ah! de m’ai ascunde în locuinţa morţilor,de m’ai acoperi pînă-Ţi va trece mînia,şi de mi-ai rîndui o vreme cînd Îţivei aduce iarăş aminte de mine!
14. Dacă omul odată mort ar putea să mai învieze,aş mai trage nădejde în tot timpul suferinţelor mele,pînă mi se va schimba starea în care mă găsesc.
15. Atunci m’ai chema, şi Ţi-aş răspunde,şi Ţi-ar fi dor de făptura mînilor Tale.
16. Dar astăzi îmi numeri paşii,ai ochiul asupra păcatelor mele;
17. călcările mele de lege sînt pecetluite într’un mănunchi,şi născoceşti fărădelegi în sarcina mea.
18. Cum se prăbuşeşte muntele şi piere,cum piere stînca din locul ei,
19. cum este mîncată piatra de ape,şi cum este luat pămîntul de rîu:aşa nimiceşti Tu nădejdea omului.
20. Îl urmăreşti într’una, şi se duce;Îi schimonoseşti faţa, şi apoi îi dai drumul.
21. De ajung fiii lui la cinste, el nu ştie nimic;de sînt înjosiţi, habar n’are.
22. Numai pentru el simte durere în trupul lui,numai pentru el simte întristare în sufletul lui.“