Iov

Capitolul 40

[ AUDIO ]

1. Domnul, a vorbit lui Iov, şi a zis:
2. „Eşti încredinţat acum tu, care vorbeşti împotriva Celui Atotputernic?Tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat?“
3. Iov a răspuns Domnului, şi a zis:
4. „Iată, eu sînt prea mic; ce să-Ţi răspund?Îmi pun mîna la gură.
5. Am vorbit odată, şi nu voi mai răspunde;de două ori, şi nu voi mai adăuga nimic.“
6. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii, şi a zis:
7. „Încinge-ţi mijlocul ca un viteaz; ca Eu să te întreb, şi tu să Mă înveţi.
8. Vrei să nimiceşti pînă şi dreptatea Mea?Şi să Mă osîndeşti, ca să-ţi scoţi dreptatea?
9. Ai tu un braţ ca al lui Dumnezeu,şi un glas de tunet ca al Lui?
10. Împodobeşte-te cu măreţie şi mărime,îmbracă-te cu strălucire şi cu slavă!
11. Varsă-ţi valurile mîniei tale,şi doboară cu o privire pe cei trufaşi!
12. Smereşte cu o privire pe cei trufaşi,zdrobeşte pe loc pe cei răi,
13. ascunde-i pe toţi împreună în ţărînă,înveleşte-le faţa în întunerec!
14. Şi atunci voi aduce şi Eu lauda puterii dreptei tale.
15. Uită-te la ipopotamul, căruia i-am dat viaţă ca şi ţie!El mănîncă iarbă ca boul.
16. Uită-te ce tărie are în coapse,şi ce putere are în muşchii pîntecelui său!
17. Îşi îndoaie coada tare ca un cedru,şi vinele coapselor lui sînt întreţăsute.
18. Oasele lui sînt ca nişte ţevi de aramă,mădularele lui sînt ca nişte drugi de fer.
19. El este cea mai mare dintre lucrările lui Dumnezeu.Cel ce l-a făcut l-a înzestrat cu o suliţă {Adică dinţi mari ca să se apere}.
20. El îşi găseşte hrana în munţi, unde se joacă toate fiarele cîmpului.
21. Se culcă supt lotus,în mijlocul trestiilor şi mlaştinilor.
22. Desişul lotusului îl acopere cu umbra lui,sălciile pîrîului îl înconjoară.
23. Dacă se întîmplă ca rîul să iasă din matcă, el nu fuge:chiar de s’ar năpusti Iordanul în gîtlejul lui, el ar rămînea liniştit.
24. Crezi că-l poţi prinde lovindu-l în faţă?Sau crezi că-i vei putea străpunge nasul cu ajutorul laţurilor?