Psalmii

Capitolul 1

[ AUDIO ]

1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi,nu se opreşte pe calea celor păcătoşi,şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori!
2. Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului,şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!
3. El este ca un pom sădit lîngă un izvor de apă,care îşi dă rodul la vremea lui,şi ale cărui frunze nu se veştejesc:tot ce începe, duce la bun sfîrşit.
4. Nu tot aşa este cu cei răi:ci ei sînt ca pleava, pe care o spulberă vîntul.
5. Deaceea cei răi nu pot ţinea capul sus în judecăţii,nici păcătoşii în adunarea celor neprihăniţi.
6. Căci Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi,dar calea păcătoşilor duce la pieire.