Psalmii

Capitolul 3

[ AUDIO ]

1. Doamne, ce mulţi sînt vrăjmaşii mei!Ce mulţime se scoală împotriva mea!
2. Cît de mulţi zic despre mine:„Nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu!“ – (Oprire)
3. Dar, Tu, Domane, Tu eşti scutul meu,Tu eşti slava mea, şi Tu îmi înalţi capul!
4. Eu strig cu glasul meu către Domnul,şi El îmi răspunde din muntele Lui cel sfînt. (Oprire)
5. Mă culc, adorm,şi mă deştept iarăş, căci Domnul este sprijinul meu.
6. Nu mă tem de zecile de mii de popoare,cari mă împresoară de toate părţile.
7. Scoală-Te, Doamne! Scapă-mă, Dumnezeule!Căci Tu baţi peste obraz pe toţi vrăjmaşii mei,şi zdrobeşti dinţii celor răi.
8. La Domnul este scăparea:binecuvîntarea Ta să fie peste poporul Tău. (Oprire)