Psalmii

Capitolul 5

[ AUDIO ]

1. Pleacă-Ţi urechea la cuvintele mele, Doamne!Ascultă suspinurile mele!
2. Ia aminte la strigătele mele, Împăratul meu şi Dumnezeul meu,căci către Tine mă rog!
3. Doamne, auzi-mi glasul, dimineaţa!Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine, şi aştept.
4. Căci Tu nu eşti un Dumnezeu căruia să-I placă răul;cel rău nu poate locui lîngă Tine.
5. Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor Tăi;Tu urăşti pe cei ce fac fărădelegea,
6. şi pierzi pe cei mincinoşi;Domnul urăşte pe oamenii cari varsă sînge şi înşală.
7. Dar eu, prin îndurarea Ta cea mare, pot să intru în casa Ta, şi să mă închin cu frică în Templul Tău cel sfînt.
8. Doamne, călăuzeşte-mă pe calea plăcută Ţie, din pricina vrăjmaşilor mei!Netezeşte calea Ta supt paşii mei.
9. Căci nu este nimic adevărat în gura lor;inima le este plină de răutate,gîtlejul le este un mormînt deschis,şi pe limbă au vorbe linguşitoare.
10. Loveşte-i ca pe nişte vinovaţi, Dumnezeule!Fă-i să cadă prin înseşi sfaturile lor.Prăbuşeşte-i în mijlocul păcatelor lor fără număr!Căci se răzvrătesc împotriva Ta.
11. Atunci toţi cei ce se încred în Tine, se vor bucura,se vor veseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti.Tu vei fi bucuriacelorce iubesc Numele Tău.
12. Căci Tu binecuvintezi pe cel neprihănit, Doamne,şi-l înconjuri cu bunăvoinţa Ta, cum l-ai înconjura cu un scut.