Psalmii

Capitolul 12

[ AUDIO ]

1. Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioşi,pier credincioşii dintre fiii oamenilor.
2. Oamenii îşi spun minciuni unii altora,pe buze au lucruri linguşitoare, vorbesc cu inimă prefăcută.
3. Nimicească Domnul toate buzele linguşitoare,limba care vorbeşte cu trufie,
4. pe cei ce zic: „Sîntem tari cu limba noastră,căci buzele noastre sînt cu noi: cine ar putea să fie stăpîn peste noi?“
5. „Pentrucă cei nenorociţi sînt asupriţi şi pentrucă săracii gem, acum“, zice Domnul, „Mă scol, şi aduc mîntuire celor obijduiţi.“
6. Cuvintele Domnului sînt cuvinte curate,un argint lămurit în cuptor de pămînt, şi curăţit de şapte ori. –
7. Tu, Doamne, îi vei păzi,şi-i vei apăra de neamul acesta pe vecie.
8. Pretutindeni mişună cei răi,cînd domneşte ticăloşia printre fiii oamenilor.