Psalmii

Capitolul 15

[ AUDIO ]

1. Doamne, cine va locui în cortul Tău?Cine va locui pe muntele Tău cel sfînt?
2. – Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu,şi spune adevărul din inimă.
3. Acela nu cleveteşte cu limba lui, nu face rău semenului său,şi nu aruncă ocara asupra aproapelui său.
4. El priveşte cu dispreţ pe cel vrednic de dispreţuit,dar cinsteşte pe ceice se tem de Domnul.El nu-şi ia vorba înapoi, dacă face un jurămînt în paguba lui.
5. El nu-şi dă banii cu dobîndă,şi nu ia mită împotriva celui nevinovat.Cel ce se poartă aşa, nu se clatină nici odată.