Psalmii

Capitolul 23

[ AUDIO ]

1. Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.
2. El mă paşte în păşuni verzi,şi mă duce la ape de odihnă;
3. îmi înviorează sufletul,şi mă povăţuieşte pe cărări drepte,din pricina Numelui Său.
4. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii,nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine.Toiagul şi nuiaua Ta mă mîngîie.
5. Tu îmi întinzi masa în faţa protivnicilor mei;îmi ungi capul cu untdelemn,şi paharul meu este plin de dă peste el.
6. Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţiîn toate zilele vieţii mele,şi voi locui în Casa Domnului pînă la sfîrşitul zilelor mele.