Psalmii

Capitolul 26

[ AUDIO ]

1. Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăţie, şi mă încred în Domnul, fără şovăire.
2. Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă,trece-mi prin cuptorul de foc rărunchii şi inima!
3. Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei,şi umblu în adevărul Tău.
4. Nu şed împreună cu oamenii mincinoşi,şi nu merg împreună cu oamenii vicleni.
5. Urăsc adunarea celor ce fac răul, şi nu stau împreună cu cei răi.
6. Îmi spăl mînile în nevinovăţie, şi aşa înconjur altarul Tău, Doamne,
7. ca să izbucnesc în mulţămiri, şi să istorisesc toate minunile Tale.
8. Doamne, eu iubesc locaşul Casei Tale,şi locul în care locuieşte slava Ta.
9. Nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoşii,nici viaţa cu oamenii cari varsă sînge,
10. ale căror mîni sînt nelegiuite,şi a căror dreaptă este plină de mită!
11. Eu umblu în neprihănire;izbăveşte-mă, şi ai milă de mine!
12. Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă:voi binecuvînta pe Domnul în adunări.