Psalmii

Capitolul 43

[ AUDIO ]

1. Fă-mi dreptate, Dumnezeule, apără-mi pricina împotriva unui neam nemilos!Izbăveşte-mă de oamenii plini de vicleşug şi de fărădelege!
2. Tu eşti Dumnezeul, care mă ocroteşte: pentruce mă lepezi?Pentruce trebuie să umblu plin de întristare, supt apăsarea vrăjmaşului?
3. Trimete lumina şi credincioşia Ta, ca să mă călăuzească,şi să mă ducă la muntele Tău cel sfîntşi la locaşurile Tale!
4. Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu,la altarul lui Dumnezeu, care este bucuria şi veselia mea,şi Te voi lăuda cu arfa, Dumnezeule, Dumnezeul meu!
5. Pentruce te mîhneşti, suflete, şi gemi înlăuntrul meu?Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăş Îl voi lăuda:El este mîntuirea mea şi Dumnezeul meu.