Psalmii

Capitolul 47

[ AUDIO ]

1. Bateţi din palme, toate popoarele!Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!
2. Căci Domnul, Cel Prea Înalt, este înfricoşat:El este Împărat mare peste tot pămîntul.
3. El ne supune popoarele,El pune neamurile supt picioarele noastre.
4. El ne alege moştenirea,slava lui Iacov, pe care-l iubeşte. – (Oprire)
5. Dumnezeu Se suie în mijlocul strigătelor de biruinţă,Domnul înaintează în sunetul trîmbiţei.
6. Cîntaţi lui Dumnezeu, cîntaţi!Cîntaţi Împăratul nostru, cîntaţi!
7. Căci Dumnezeu este împărat peste tot pămîntul:cîntaţi o cîntare înţeleaptă!
8. Dumnezeu împărăţeşte peste neamuri,Dumnezeu şade pe scaunul Lui de domnie cel sfînt.
9. Domnitorii popoarelor se adună împreunăcu poporul Dumnezeului lui Avraam;căci ale lui Dumnezeu sînt scuturile pămîntului:El este mai înalt şi mai pe sus de orice.