Psalmii

Capitolul 51

[ AUDIO ]

1. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta!După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele!
2. Spală-mă cu desăvîrşire de nelegiuirea mea,şi curăţeşte-mă de păcatul meu!
3. Căci îmi cunosc bine fărădelegile,şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea.
4. Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuitşi am făcut ce este rău înaintea Ta;aşa că vei fi drept în hotărîrea Ta,şi fără vină în judecata Ta.
5. Iată că sînt născut în nelegiuire,şi în păcat m’a zămislit mama mea.
6. Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adîncul inimii:fă dar să pătrundă înţelepciunea înlăuntrul meu!
7. Curăţeşte-mă cu isop, şi voi fi curat;spală-mă, şi voi fi mai alb decît zăpada.
8. Fă-mă să aud veselie şi bucurie,şi oasele, pe cari le-ai zdrobit Tu, se vor bucura.
9. Întoarce-Ţi privirea dela păcatele mele,şterge toate nelegiuirile mele!
10. Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule,pune în mine un duh nou şi statornic!
11. Nu mă lepăda dela Faţa Ta,şi nu lua dela mine Duhul Tău cel Sfînt.
12. Dă-mi iarăş bucuria mîntuirii Tale,şi sprijineşte-mă cu un duh de bunăvoinţă!
13. Atunci voi învăţa căile Tale pe ceice le calcă,şi păcătoşii se vor întoarce la Tine.
14. Dumnezeule, Dumnezeul mîntuirii mele! Izbăveşte-mă de vina sîngelui vărsat,şi limba mea va lăuda îndurarea Ta.
15. Doamne, deschide-mi buzele,şi gura mea va vesti lauda Ta.
16. Dacă ai fi voit jertfe, Ţi-aş fi adus:dar Ţie nu-Ţi plac arderile de tot.
17. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sînt un duh zdrobit:Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mîhnită.
18. În îndurarea Ta, varsă-Ţi binefacerile asupra Sionului,şi zideşte zidurile Ierusalimului!
19. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot şi jertfe întregi;atunci se vor aduce pe altarul Tău viţei.