Psalmii

Capitolul 62

[ AUDIO ]

1. Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul;dela El îmi vine ajutorul.
2. Da, El este Stînca şi Ajutorul meu,Turnul meu de scăpare; nicidecum nu mă voi clătina.
3. Pînă cînd vă veţi năpusti asupra unui om,pînă cînd veţi căuta cu toţii să-l doborîţica pe un zid gata să cadă, ca pe un gard gata să se surpe?
4. Da, ei pun la cale să-l doboare din înălţimea lui:le place minciuna;cu gura binecuvintează, dar cu inima blastămă. – (Oprire)
5. Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu,căci dela El îmi vine nădejdea.
6. Da, El este Stînca şi Ajutorul meu,Turnul meu de scăpare: nicidecum nu mă voi clătina.
7. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul şi slava mea;în Dumnezeu este stînca puterii mele, locul meu de adăpost.
8. Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă în El,vărsaţi-vă inimile înaintea Lui!Dumnezeu este adăpostul nostru. – (Oprire)
9. Da, o nimica sînt fiii omului! Minciună sînt fiii oamenilor!Puşi în cumpănă toţi laolaltă, ar fi mai uşori decît o suflare
10. Nu vă încredeţi în asuprire,şi nu vă puneţi nădejdea zădarnică în răpire;cînd cresc bogăţiile, nu vă lipiţi inima de ele.
11. Odată a vorbit Dumnezeu,de două ori am auzitcă „Puterea este a lui Dumnezu.“
12. A Ta, Doamne, este şi bunătatea,căci Tu răsplăteşti fiecăruia după faptele lui.