Psalmii

Capitolul 64

[ AUDIO ]

1. Ascultă-mi glasul, Dumnezeule, cînd gem!Ocroteşte-mi viaţa împotriva vrajmaşului de care mă tem!
2. Păzeşte-mă de uneltirile celor răi,de ceata gălăgioasă a oamenilor nelegiuiţi!
3. Ei îşi ascut limba ca o sabie,îşi aruncă vorbele lor amare, ca nişte săgeţi,
4. ca să tragă în ascuns asupra celui nevinovat:trag asupra lui pe neaşteptate, fără nici o frică.
5. Ei se îmbărbătează în răutatea lor:se sfătuiesc împreună ca să întindă curse,şi zic: „Cine ne va vedea?
6. Pun la cale nelegiuiri,şi zic: „Iată-ne gata, planul este făcut!“O prăpastie este lăuntrul şi inima fiecăruia!
7. Dar Dumnezeu aruncă săgeţi împotriva lor:deodată iată-i loviţi.
8. Limba lor le-a pricinuit căderea;şi toţi cei ce-i văd, clatină din cap.
9. Toţi oamenii sînt cuprinşi de frică, şi mărturisesc: „Iată ce a făcut Dumnezeu,“şi recunosc că aceasta este lucrarea Lui!
10. Cel neprihănit se bucură în Domnul şi în El îşi caută scăparea;toţi cei cu inima fără prihană se laudă că sînt fericiţi.