Psalmii

Capitolul 70

[ AUDIO ]

1. Grăbeşte, Dumnezeule, de mă izbăveşte!Grăbeşte de-mi ajută, Doamne!
2. Să rămînă de ruşine şi înfruntaţi,cei ce vor să-mi ia viaţa!Să dea înapoi şi să roşească,cei ce-mi doresc pieirea!
3. Să se întoarcă înapoi de ruşine, cei ce zic: „Aha, Aha!“
4. Toţi cei ce Te caută, să se veselească şi să se bucure în Tine!Cei ce iubesc mîntuirea Ta,să zică neîncetat: „Prea mărit să fie Dumnezeu!“
5. Eu sînt sărac şi lipsit: grăbeşte să-mi ajuţi, Dumnezeule.Tu eşti ajutorul şi Izbăvitorul meu:Doamne, nu zăbovi!